profil

Anna Lisowska-Niepokólczycka "Wielki król" recenzja.

poleca 85% 663 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

Niewątpliwie Kazimierz Wielki był jednym z najwybitniejszych polskich władców okresu średniowiecza. Niewątpliwie też za jego czasów Polska stała się silnym i niezależnym państwem. Ustabilizował on przede wszystkim trudną sytuację wewnętrzną, ale także uporządkował sprawy Polski na arenie międzynarodowej, zwiększając przy tym jej terytorium. Dlatego też nie bez powodu Anna Lisowska-Nieopokólczycka zatytułowała swoją książkę „Wielki Król”.

Gdy Kazimierz Wielki przejmował władzę w roku 1333 był z góry okryty złą sławą i skazany na klęskę. Ponadto Polska była wtedy w bardzo złej sytuacji. Zarówno sprawy wewnętrzne jak i zagraniczne były bardzo nieuporządkowane. Sytuacja wydawała się z góry przegrana. Jednakże dzięki sprytowi i niepospolitej inteligencji polskiemu władcy udało się ustabilizować sytuację Polski zarówno w kraju jak i poza jego granicami oraz odzyskać dobre imię... Książka pani Lisowskiej-Nieopokólczyckiej przedstawia życie Kazimierza Wielkiego począwszy od dylematów i wątpliwości związanych z objęciem przez jego władzy, poprzez olbrzymie sukcesy militarne i gospodarcze, aż do śmierci władcy.

Dzieło napisane jest na kształt powieści historycznej, co znacznie ułatwia odbiór treści przeciętnemu czytelnikowi. Mimo typowej dla beletrystyki budowy, tematyka książki przez cały czas oscyluje wokół prawdziwych wydarzeń i faktów historycznych i jedynie przedstawia je w sposób potencjalnie ciekawszy dla zwykłego odbiorcy poprzez stosowanie stylu pisarskiego typowego dla powieściopisarstwa. Język jakim posługuje się autorka stylizowany jest na staropolski między innymi poprzez używanie archaizmów, stosowanie licznych inwersji czy hiperbol. Taki zabieg językowy pozwala czytelnikowi na dosadniejszą interpretację czytanego przekazu i głębsze odczucie klimatu dzieła. Język mimo stylizacji jest bardzo przystępny dla odbiorcy, a styl mimo, iż jest typowy dla beletrystyki, nie dla literatury faktu, jest zwięzły i konkretny.

Książka „Wielki Król” została wydana w roku 1977 w Warszawie nakładem Szkolnego Wydawnictwa Pedagogicznego. Ponadto warto dodać liczy sobie ponad sto stron i zawiera wiele interesujących ilustracji tematycznie związanych z opisywanymi wydarzeniami. Również okładka, jeśli wziąć pod uwagę datę wydania dzieła, zasługuje na uwagę.

Reasumując – pozycja została napisana w bardzo ciekawy i przystępny dla przeciętnego odbiorcy sposób. Poprzez liczne stylizacje i sposób przekazu, staje się dużo bardziej interesująca dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z literaturą historyczną. Książka ta jest skierowana zdecydowanie właśnie do takich odbiorców, gdyż nie jest przesycona zbędnymi i nudnymi informacjami, a podaje tylko najważniejsze fakty. Myślę, że pozycja ta nadaje się jak najbardziej dla osób, które dopiero zaczynają interesować się literaturą historyczną, natomiast czytelnikom bardziej zaawansowanym polecam coś bardziej ambitnego i szczegółowego.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Gramatyka i formy wypowiedzi