profil

Problem niemiecki w kontekście rywalizacji dwóch bloków.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niemcy w czasie drugiej wojnie światowej posiadały olbrzymie terytoria. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. W czasie konferencji w Teheranie, (tj. od 28 listopada do 1 grudnia) postanowiono, że pokonane państwo niemieckie będzie okupowane przez wojska wszystkich trzech mocarstw.
Na konferencji w Poczdamie postanowiono, że Niemcy zostaną podzielone na cztery strefy okupacyjne tz. amerykańską, radziecką, francuską i brytyjską. Jednak po pewnym czasie zaczął narastać konflikt między demokratycznym zachodem a komunistycznym wschodem. Wtedy połączyły się strefy okupacyjne Brytanii i Stanów Zjednoczonych, tworząc Bizonię. Później dołączyła się francuska strefa okupacyjna, tworząc Trizonię. Następnym etapem podziału Niemiec było utworzenie 7 września 1949 roku RFN. Strona radziecka w odpowiedzi na RFN utworzyli NRD. Zimną wojną nazwano okres w czasie którego nie dochodziło do walk zbrojnych, a przeciwnicy starali się odnieść sukces za pomocą nacisków ekonomicznych, szpiegostwa i wyścigu zbrojeń. W czasie tej wojny każdemu każdy bloków chciał zająć państwo niemieckie. W związku z tym nikt nie chciał dopuścić żeby cała stolica dostała się w ręce przeciwnika, ponieważ w stolicy znajdują się wszystkie główne urzędy. Z tego powodu powstał „podzielony Berlin”. Cały Berlin leżał w strefie radzieckiej, ale mimo to został podzielony na dwie części: sowiecką i aliancką. Po wprowadzeniu w RFN nowej waluty Stalin podjął decyzje o zablokowaniu Berlina. W ten sposób radziecki dyktator liczył na to że aliancka część miasta przyłączy się do sowietów przez co Stalin zdobędzie władze nad Niemcami. W tym okresie Berlin zachodni był zaopatrywany tzw. „mostem lotniczym” w najpotrzebniejsze artykuły. Stalin zrezygnował z blokady miasta dopiero po podpisaniu paktu północnoatlantyckiego. Późnej powstał mur berliński który był aż do roku 1990.Powstał on z powodu ucieczek mieszkańcówz wschodniej do zachodniej części miasta.
Podsumowując państwo Niemieckie było przedmiotem sporów
Aż do roku 1989, czyli do rozpadu ZSRR. Głównym miejscem sporu między Sowietami i Aliantami był Berlin.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta