profil

Źródła pisane, niepisane; rodzaje pism.

poleca 72% 966 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródła pisane-aktowe(normatywne)=kodeksy, statuty, manifesty, dekrety opisowe (relacyjno- narracyjne)= roczniki, pamiętniki, wspomnienia, literatura piękna.

Źródła niepisane- przekazy ustne, zabytki architekt, źródła ikonograficzne, zab. kult. materialnej, przekazy audiowizualne
Pismo piktograficzne-znaki i obrazki przedstawiają rzeczy i zdarzenia;
Pismo ideograficzne- takie,w którym znaki oddają poszczególne pojęcia, a nie poszczególne dźwięki.
Pismo alfabetyczne- wprowadzone najwcześniej w syryjskim mieście Ugarit. Jeden znak pisarski odpowiadał jednej głosce, a odpowiednie grupowanie takich znaków pozwalało wiernie oddawać brzmienie wyrazów. Pismo egipskie(hieroglify) były skomplikowane, dlatego egipcjanie wprowadzili
Pismo hieratyczne- przeznaczone do zapisywania na papirusie świętych tekstów, oraz uproszczone
Pismo demotyczne- przeznaczone do codziennych zapisków. Ideogramy uzupełniano determinatywami i fonogramami, miały one ułatwić prawidłowe odczytywanie wyrazów zapisanych tak samo, ale odmiennie wymawianych.
Pismo mezopii(pismo klinowe) bogiem pisma był Nabu, zasada pisania była prosta polegała na rozszyfrowywaniu znaków lecz do wyrażania złożonych myśli używano dodatkowych znaków- determinatywów.

Podoba się? Tak Nie