profil

Pobrzeże Gdańskie

poleca 81% 916 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pobrzeże Gdańskie

Pobrzeże Gdańskie obejmuje wschodnią część wybrzeża, rozciągającą się wokół Zatoki Gdańskiej, a ponadto Żuławy Wiślane, Wysoczyznę Elbląską i obrzeżającą je Równinę Warmińską. Charakteryzuje się odmiennym, w stosunku do pobrzeży Szczecińskiego i Koszalińskiego klimatem i typem rzeźby. Szczególną cechą krajobrazu tego regionu jest występowanie długich piaszczystych mierzei : Helskiej i Wiślanej oraz zbudowanych z glin zwałowych i piasków, stromo opadających do morza kęp: Redłowskiej, Oksywskiej, Puckiej i Swarzewskiej. Charakterystyczne są również nizinne wybrzeża z wałem wydmowym( Żuławy), wybrzeża zarastające( Zatoka Pucka).

Z uwagi na centralne położenie i dobrą dostępność komunikacyjną oraz tradycje międzywojenne i walory krajoznawczych miast ( Gdańsk, Malbork) ta część wybrzeża cieszy się szczególną popularnością. Zagospodarowanie turystyczne i wypoczynek koncentrują się zwłaszcza w trzech regionach Pobrzeża Gdańskiego:
• na Mierzei Helskiej i leżącym w jej przedłużeniu odcinku wybrzeża Władysławowo-Karwia
• w granicach Trójmiasta
• na Mierzei Wiślanej i jej przedłużeniu na zachód po ujście Wisły.


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta