profil

Ustrój gospodarczy w Ameryce

poleca 85% 720 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Wstęp
2. Gospodarka Ameryki Północnej
3. Statystyki
4. Gospodarka Ameryki Południowej
5. Porównanie Kanady z nikarguą
6. Podsumowanie pracy


1.

Żeby opisać ustrój gospodarki Ameryki trzeba zacząć od historii tego kraju. Ameryka przyjęła konstytucje 4 marca 1787 roku. Władzę wykonawczą sprawuje tam prezydent obecnie George W.Bush, który jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Najbardziej rozwinięta gospodarka obecnie jest w Ameryce poza jednym kryzysem lat 20-stych nie przeżyła od ponad 130 lat żadnego większego załamania, złego ustroju, okupacji, katastrofy naturalnej (jedynie huragan Katrina, który zniszczył doszczętnie Nowy Orlean), rewolucji, hiperfikacji czy załamania demokratycznego. Stabilne rządy silnej prezydenckiej demokracji, liberalna gospodarka wolnorynkowa, stosunkowo niskie podatki jak i najsilniej wykształtowana klasa średnia ale stosunkowo słabo rozwinięty system opiekuńczy czyli zdrowie, edukacja, ubezpieczenia społeczne, duża elastyczność pracy rynku, cen dóbr i usług, mieszkań, niskie koszty transportu to te wszystkie cechy wprowadziły amerykańską gospodarkę na światowy szczebel. Aby opisać gospodarkę tego kraju trzeba ją podzielić na Amerykę Północną i Amerykę Południową.

Podoba się? Tak Nie