profil

Cele strategiczne eurorogionu

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cele strategiczne Euroregionu
• szeroko pojmowany rozwój regionu
• wymiana doświadczeń i informacji
• wspieranie kultury, oświaty i sportu w regionie
• wspólne rozwijanie transportu, komunikacji i łączności w regionie, w tym poprawianie bezpieczeństwa miekszańców
• rozwój turystyki, w tym usprawnianie przepływu turystów przez granicę
• współpraca między szkołami i młodzieżą, w tym wspólne dbanie o ekologię i środowiska naturalnego
Główne cele Euroregionu to:
- inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych,
- ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym,
- korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu,
- stworzenie bazy informacyjnej (gospodarczej i turystycznej) o regionie,
- wymiana grup dzieci i młodzieży,
- wspieranie inicjatyw gospodarczych.Główne cele Euroregionu to:
- inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych,
- ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym,
- korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu,
- współpraca w rozwoju turystyki,
- wymiana kulturalna i troska o dziedzictwo kulturowe,
- współpraca przy likwidowaniu pożarów i katastrof,
- współdziałanie w zakresie pomocy społecznej i humanitarnej,
- rozwój kontaktów ludności zamieszkującej w Euroregionie
- wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
- współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
- współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.


- poprawę warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu,
- ułatwienie wzajemnych kontaktów,
- zbliżenie lokalnych społeczeństw,
- przełamywanie historycznych uprzedzeń
- programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem stanu rozwoju gospodarki każdej ze stron,
- wspieranie działań zmierzających do nawiązania współpracy między władzami regionalnymi i terytorialnymi.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta