profil

Bilans dwudziestolecia międzywojennego Polski

poleca 84% 734 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Okres po zakończeniu I Wojny światowej i przed rozpoczęciem II Wojny to okres pewnych osiągnięć w wielu dziedzinach życia , ale także okres niepowodzeń. Dziś ten ciekawy , ale też trudny okres w dziejach naszego kraju trzeba poddać ocenie.
Do niewątpliwych osiągnięć okresu międzywojennego należy zaliczyc reformę walutową przeprowadzoną przez Grabskiego. Głównym celem reformy było zrównoważenie budżetu i wprowadzenie w miejsce marki polskiej nowej waluty - zlotego polskiego. W 1924r. utworzono Bank Polski zastąpił on Polską Kasę Pożyczkową. Reforma stała się "wybawieniem" dla "kulejącej" plskiej gospodarki. Nastąpił szybi i radykalny wzrost płac i ceny na rynku ustabilizowały się. Negatywnym skutkiem reformy walutowej była niekonfortowa sytuacja przemysłu polskiego i naszego rolmictwa. Niefortunnym pomysłem dwudziestolecia międzywojennego było też stworzenie malo nowoczesnej armi . Armia i tak nie spełniała swej funkcji a wydano na jej stworzenie pieniądze z budżety narodowego. Zatem przedsięwzięcie to okazało się bardzo nierentone.
Do sukcesów politycznch w Polsce okresu dwudziestolecia z pewnością można zaliczyć konstytucje marcową.Innowacją w dokumecie tym było wprowadzenie powszechnych, tajnych, proporcjonalnych i równych wyborów do sejmu i senatu.Konstytucja marcowa gwarantowała swobody i prawa obywatelskie , wprowadziła odpowiedzialność rządu przed parlamentem. Natomiast przewrót majowy , mimo, że Piłsudzim kierowały dobre pobudki przejęcia władzy , zsługuje na potępienie. Gdy rządania Piłsudskego (obalenie rządu Witosa)nie zostały spełnione doszło do krwawych starć. Trzeba też dodać , że konstytucja kwietniowa (1935) wieńczyła rozpoczętą przewrotem majowym przebudowę państwa demokratycznego na autorytarne.
Z okresu dwudziestolecia międzywojennego mamy też duży dorobek kulturalny.Obok poularnych pisarzy - tradycjonalistów (np.Reymont)tworzyli też światowego formatu nowatorzy , doceniani wiele dziesięcioleci póżniej , jak: Stanisław Ignacy Witkiewicz ,Bruno Schultz i Witold Gombrowicz. W historii malarstwa wyróżnić należy dzieła Olgi Boznańskiej , Tadeusza Makowsiego. W muzyce światowej tryumfy święcili pianista Ignacy Paderewski , śpiewak Jan Kiepura , oraz kompozytor Karol Szymanowski.
Więc był to okres sukcesów i chały , ałe też porażek i haniebnych faktów.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta