profil

Uniewinnienie Napoleona

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeMoim zdaniem Napoleon Bonaparte jest nie winny, ponieważ najważniejsze dla niego były interesy Francji, ponieważ był to jego obowiązek wobec własnego kraju, jednak starał się pomóc również Polsce. Moja tezę postaram się udowodnić poniższymi argumentami.
Według mnie Napoleon wiele zrobił dla polski będąc przywódca Francji. Musiał postawić swój kraj na pierwszym miejscu. To tak jak Każdy władca Polski pochodzący z niej na pierwszym miejscu stawiał interesy państwa Polskiego chyba, że był pod presją zaborców.
Napoleon nie prowadził krwawej polityki. Nie doprowadzał do masowych mordów, a opozycjonistów zmuszano do emigracji. Był łaskawym przywódcą. Stworzono na zależnym trenie od Francji(republice Włoskiej) jednostkę polską. Dzięki służbie w Legionach Polskich powstał hymn Polski napisany przez Józefa Wybickiego, który został natchniony przez widok maszerujących żołnierzy polskich. Napoleon zawarł pokój z Rosja i Prusami i uzgodnił z ich przywódcami, że z terenów z II i III( bez okręgu białostockiego) rozbioru powstanie małe państwo zwane Księstwem Warszawskim. Napoleon przyczynił się do ponownego powstania Polski.
Napoleon ogłosił 22 lipca 1807r. w Dreźnie konstytucje dla Księstwa Warszawskiego. Stało się ono monarchią konstytucyjną z królem Saskim Fryderykiem Augustem III na tronie. Władcy przysługiwały większe uprawnienia niż gwarantowane w Konstytucji 3 maja. Powoływał rząd, który był odpowiedzialny tylko przed królem, ustanawiał i odwoływał funkcjonariuszy administracji państwowej oraz mianował senatorów. Doprowadził do równouprawnienia tzn. zlikwidował poddaństwo oraz po raz pierwszy w parlamencie zasiedli, na równych prawach, mieszczanie i szlachta, a teoretycznie mogli w nim również pojawić się chłopi. Napoleon wprowadził wolność osobistą.
Konstytucja zapewniała polskość Księstwa Warszawskiego. Warszawskiego Napoleonem wiązano nadzieje w odrodzeniu Polski.
My gdybyśmy żyli w tamtych czasach również jako obywatele Księstwa Warszawskiego wierzylibyśmy w Napoleona, że on poprowadzi Polskę do odrodzenia. Wtedy byśmy go popierali. Czemu nie możemy i robić tego dziś? Wierzyć w to, że był dla nas nadzieją na lepsze jutro? Dzięki wystawianiu polskiej armii do bitew i walk mimo słabej siły wojsk podnosił ich siły moralne. Napoleon był bardzo dobrym taktykiem sprawach wojska. Był bardzo popieranym dowódcą, który dzielnie wspierał swoich żołnierzy.
W wojsku prowadził politykę demokratyczną. Zrobił wiele dla Polski, wcale jako rodak Francji i ich główny przywódca nie musiał wiązać z nami żadnych planów, jednak podołał wyzwaniu i pomógł podbudowaniu ludności Księstwa Warszawskiego.
Mam nadzieje, że moje powyższe argumenty potwierdziły moje zdanie zawarte w tezie i Napoleon Bonaparte pozbędzie się większości oskarżeń dotyczących jego rządów w Polsce.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty