profil

Łacina - słówka z czytanki z disce latine

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeAeger,a,um-chory,a,e
Aliquando-kiedyś
Amicus,i-przyjaciel
Amitto,-ere,amisi,amissium-stracić
Animum amittere-stracić przytomność
Bis-dwa razy
Captivus,i-jeniec
Catenatus,a,um-skuty łańcuchami
Derideo,deridere,derisi,derisum-wyśmiewać
Dico,dicere,dixi,dictum-mówić, nazywać
Diu-długo
Domo-z domu
Domum-do domu
Dormito, -are,dormitavi,dormitatum-spać
Duco,-ere,duxi,ductum-prowadzi
Erro,errare,erravi,erratum-błądzić,błąkać się,mylić się
Et-i
Excedo,excedere,excessi,excessum-wychodzić
Exclamo,-are,exclamavi,exclamatum-wykrzykiwać
Festino,are,festinavi,festinatum-spieszyć (się)
Fortasse-może
Frustra-na próżno
Furia,ae-furia
Habeo,ere,habui,habitum-mieć
In animo habere-mieć zamiar
In triumpho-w tryumfie
Itaque-więc
Libero,are,liberavi,liberatum-uwalniać
Male- źle
Mane-rano
Minis,ae-groźba
Mirus,a,um-dziwny,a,e
Mortuus,a,um-zmarły
Mox-niedługo,wkrótce
Murmuro,-are,murmuravi,murmuratum-mruczeć
Nec mirum-nic dziwnego
Nec-i nie
Nocte-w nocy, nocą
Nox,noctis (f)-noc
Orcum-świat podziemnyPallidus,a,um-blady,blada,blade
Pecunia,ae-pieniądze
Post- później
Procedo,-ere,processi,processum- kroczyć naprzód
Prope-niedaleko
Qua de causa?- z jakiego powodu?
Quid dicis?-co mówisz?
Quod-ponieważ
Recupero,are,recuperavi,recuperatum-odzyskać
Sed-lecz
Sepulcrum,i-nagrobek
Servus,i-niewolnik
Sinister,a,um-lewy
Sputo,are-pluć,spluwać
Subito-nagle
Tamen-jednak
Tam-tak,tak bardzo
Terga dat-uciekać
Timor,oris-strach
Tum-wtedy
Umbra,ae- cień
Urbs,urbis(f)-duże miasto
Vae-biada
Vexo,are,vexavi,vexatum-dręczyć
Via,ae- droga,ulica
Victor,oris(m)-zwycięzca
Video,ere,vidi,visum-widzieć,spotkać
Vinculum,-i-wiązanie,więzy
Visito,are,visitavi,visitatum-odwiedzać

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta