profil

Kraje turystyczne Afryki południowej

poleca 83% 745 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Kraje turystyczne Afryki południowej”
Afryka południowa i jej turystyka była dla mnie do tej pory nieznanym tematem w tej dziedzinie. Jednakże chęć poznania i rozszerzenia wiedzy na ten temat, dała mi w pewnym rodzaju motywację i chęć działania. Spróbuje na początku mojej pracy przedstawić kraje, które znajdują się na terenie południowej Afryki. Następnie opisze pokrótce każdy z krajów, a na zakończenie podsumuje, który z opisanych państw wydaje mi się najbardziej atrakcyjny pod względem turystycznym.
Położenie Afryki południowej określane jest jako obszar znajdujący się na południe od Zambezi, gdzie dawniejsza ludność koczownicza (Buszmeni), zajmowała się zbieractwem, łowiectwem lub pasterstwem. Od IX w. na tereny te zaczęły napływać z północy ludy Bantu, a od XVII w. z południa europejscy osadnicy. Pierwotni osadnicy zostali wyniszczeni lub zmuszeni do pracy na fermach białych. Hodowlą bydła zajmowali się mężczyźni, a uprawą roli kobiety.
Afryka południowa zawiera w swoich granicach 15 państw, z których jedno, Reunion, jest posiadłością francuską. Pozostała część czyli: Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Republika Południowej Afryki, Namibia, Lesotho, Suazi, Madagaskar, Mauritius, Seszele i Komory należą do terenów Afryki Południowej.
Zacznę od Republiki Angoli, której stolicą jest miasto Luanda. Jest najstarszym miastem kraju. Obecnie zaliczana jest do najładniejszych miast na zachodnim wybrzeżu Afryki. Najwspanialszymi i wartymi zobaczenia zabytkami w Luandzie są:
· Kościół Nossa Senhora do Nazare,
· Katedra dos Remedios,
· Fort Sao Miquel,
· Fort Sao Pedro,
Poza pasem nizin biegnących wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, pozostała część terytorium Angoli wysłana jest płaskowyżami wznoszącymi się nawet powyżej 1000 m n.p.m. Często urywają się tworząc pionowe urwiska, skierowane ku nadbrzeżnym nizinom. Najwspanialszego widoku dostarczają olbrzymie ściany skalne w górach Serra da Chela, w pobliżu miasta Lubango. Więcej atrakcji można znaleźć w takich miejscowościach jak: Corimba da Barra znanym ośrodkiem wypoczynkowym dysponującym dużym kompleksem hotelowym, Benguela. Do wybrzeża Angoli przylegają dwa parki narodowe Lona oraz Quicama.
Republika Zambii jest państwem położonym na wschód od Angoli. Lusaka to największe miasto, które ma status stolicy państwa. Obszar jej stanowi w większości krystaliczny płaskowyż. Zambia jest krajem rzadko odwiedzanym przez turystów i choć przybywa tu około 120 tys. cudzoziemców, większością są turyści z sąsiednich krajów afrykańskich, przybywający w celach głównie zarobkowych. Baza noclegowa ma tylko 6,5 tys. miejsc. O atrakcyjności turystycznej decydują rezerwaty przyrody oraz malownicze krajobrazy (np. wodospad Wiktorii na rzece Zambezi)
Terytorium kolejnego państwa czyli Malawi stanowią płaskowyże i masywy górskie oraz część Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Na krajobraz i piękno tego kraju zasługują jezioro Malawi, malownicze lasy i sawanny parkowe. Jest to kraj rzadko odwiedzany przez turystów. Rocznie Malawi odwiedza tylko 40-70tys. osób, głównie z sąsiednich państw.
Na południowo-wschodnim brzegu Afryki znajduje się Republika Mozambiku. Maputo to 1098 tys. miasto będące stolicą państwa. Park Narodowy Gorongosa to główny rezerwat kraju, leżący w prowincji Safala. Oprócz Maputo na wybrzeżach Mozambiku znajdują się inne ośrodki turystyczne takie jak: Beiera, Quelimane i Sofala. W okresie kolonialnym Mozambik przyciągał turystów swoimi piaszczystymi plażami. Corocznie w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych przybywało tu około 200 tys. turystów. Jednak wewnętrzne konflikty i problemy gospodarcze zahamowały ruch turystyczny na długi okres czasu. Obecnie spostrzega się ponowny wzrost turystyki. Zaczęto odbudowywać hotele oraz inne obiekty należące do bazy noclegowej.
Kolejnym ważnym dla turystyki krajem Afryki południowej jest śródlądowa Republika Zimbabwe ze stolicą w Harare. Jest to bardzo malowniczy kraj, ze względu na wysoko położoną wyżynę Matabelę, ograniczoną od wschodu górami Injanga. Zimbabwe należy do państw afrykańskich o największym ruchu turystycznym. W 1989 r. przybyło tu 504 tys. cudzoziemców, a w 1996 r. było już ich 1,5 mln w tym 39% z RPA i 29% z Zambii.
Leżąca w kotlinie Kalahari Botswana jest krajem o równinnej powierzchni, pokrytej sawannami i stepami. Oprócz stepów i sawann znajduje się rzeka Okawango, na terenie której rozpływa się pośród piasków sieć kanałów i mokradł, które tworzą najpiękniejszą śródlądową deltę na Ziemi. Botswana posiada 4 parki narodowe: Gemsbok, Chobe, Nxai iMoremi. W latach 90-tych wzrosło znaczenie turystyki. Botswanę odwiedza rocznie 1 mln turystów.
Republika Południowej Afryki zajmuje południową część kontynentu afrykańskiego. Z zachodu granicą jest Ocean Atlantycki, a od południa i wschodu Ocean Indyjski. Terytorium RPA zaliczane jest do obszarów atrakcyjnych turystycznie. Duże znaczenie mają dobrze zorganizowane rezerwaty zwierząt i parki narodowe(park Krugera jest najczęściej odwiedzany), dobrze zagospodarowane plaże nadmorskie przy Kapsztadzie, Durbanie i Port Elizabeth. Infrastruktura turystyczna jest tak dobrze rozwinięta, że porównywalna jest z poziomem światowym. Głównym powodem wzrostu turystyki zagranicznej w RPA było zniesienie polityki apartheidui i związanych z nią sankcjami. W 1995 r. RPA odwiedziło 3,9 mln turystów.
Turystyka Namibii jest jeszcze słabo rozwinięta, choć walory przyrodnicze zachęcają do odwiedzenia tego kraju. Rocznie przybywa do Namibii ponad 300 tys. turystów, głównie z RPA.
Lesotho jest niewielkim krajem górzysto-wyżynnym, leżącym powyżej 1000 m n.p.m. Jego sąsiadem jest RPA, która otacza całe terytorium Lesotho. Walory turystyczne umożliwiają państwu rozwój turystyki. Corocznie przybywa tu ponad 200 tys. cudzoziemców. W 1994 r. wpływy z turystyki zagranicznej około 17 mln dolarów(USA).
Suazi zalicza się do najmniejszych państw Afrykańskich ze stolicą w Mbabane. Jednym ze źródeł dochodów jest turystyka zagraniczna, a głównym ośrodkiem turystycznym jest stolica Suazi. W okolicach miasta znajduje się wiele atrakcji turystycznych, o walorach krajobrazowych, takich jak: góry, gorące źródła i wodospady. Suazi jest atrakcyjnym krajem dla turystów, jednak sytuacja polityczna sąsiadujących państw ogranicza turystykę państwa do 300 tys. gości na rok, z czego połowa to przybysze z RPA.
Madagaskar to czwarta pod względem wielkości wyspa świata. Antananarywa, stolica państwa, posiada wiele walorów turystycznych. Jednak pomimo walorów przyrodniczych Madagaskaru, turystyka nie odgrywa większej roli w gospodarce kraju. Corocznie liczba cudzoziemców waha się od 20 do 30 tys. rocznie.
Mauritius to niewielka wyspa położona na wschód od Madagaskaru. Jest to wyspa pochodzenia wulkanicznego, a stolicą państwa jest Port Louis. Kraj ten słynie z niezwykłych krajobrazów. Systematyczny wzrost turystyki zagranicznej rozpoczął się w latach siedemdziesiątych, zapoczątkowany budową hoteli oraz nowoczesnego lotniska. Obecnie turystyka dostarcza około 10% dochodów państwa.
Seszele to sieć niewielkich wysepek rozmieszczonych na Oceanie Indyjskim. Duże walory przyrodnicze, ciepły klimat i dostęp do morza sprzyja do rozwoju turystyki. Dochody z turystyki dochodzą do 70%. Większość cudzoziemców odwiedzających Seszele pochodzi z Europy.
Wyspy pochodzenia wulkanicznego stanowią terytorium następnego państwa, jakim są Komory. Kraj podobny jest do Seszeli, jednak w porównaniu z poprzednikiem, Komory są słabo zagospodarowane pod względem turystycznym. Corocznie przybywa tu około 10tys. osób.
Reunion to ostatnie już państwo, którego obszar stanowi wyspa. Kraj, jak powiedziałem na początku jest kolonią francuską, lecz nie posiada dużego ruchu turystycznego. Jednak duża atrakcyjność państwa, może w niedalekiej przyszłości stać się źródłem dochodów z turystyki zagranicznej.
Na terenie Afryki Południowej znajduje się wiele ciekawych miejsc, których poznanie i chęć zobaczenia przyciąga turystów. Sam opisując tą część kontynentu zaciekawiłem się niektórymi miejscami i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się odwiedzić jakiś kraj południowo-afrykański.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy