profil

Przydomowe oczyszczalnie scieków

drukuj
poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I Spis treści


I Spis treści str.2

II Wstęp str.3

III Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie str.4-11
a) budowa str.5-6
b) zalety tr.6-7
c) sposoby doczyszczania ścieków str.7-9
d) sposoby zagospodarowania ścieków str. 9
e) niezbędne warunki str.10
f) lokalizacja str.11
g) eksploatacja str.11

IV Wariant zastosowań układu rozsączającego w różnych
warunkach gruntowo-wodnych str.12-13

V Najczęściej zadawane pytania str. 14-18

VI Słownik zagadnień str.18-21

VII Przepisy dotyczące oczyszczalni str.21-23

VIII Przegląd oferty rynkowej str.23-24

IX Literatura str.25

II Wstęp
Budując własny dom należy rozwiązać problem powstających w nim ścieków. Przeciętny mieszkaniec domu produkuje około 160 litrów ścieków na dobę. Jeżeli rodzina liczy 6 osób, jest to prawie 1 m³ dziennie. Gdy w pobliżu jest sieć kanalizacyjna sprawa ogranicza się do wykonania odpowiedniego przyłącza. Jednak tereny podmiejskie i wiejski najczęściej pozbawione są sieci kanalizacyjnej, wtedy problem ścieków należy rozwiązać we własnym zakresie. Sposób zagospodarowania ścieków jako odpadów szkodliwych powinien być określony w pozwoleniu na budowę. Są dwie zasadnicze możliwości radzenia sobie ze ściekami. Można je gromadzić w zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach, lub oczyszczać je w małych oczyszczalniach indywidualnych lub większych oczyszczalniach zbiorowych, np. w ramach kilku domków lub nawet całego osiedla. Wybór odpowiedniego rozwiązania będzie uzależniony od wielu uwarunkowań. Oczyszczalnie wszelkiego typu, małe czy duże, wymagają zezwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Rejonowego -np. z Urzędu Gminy. Konieczne jest wykonanie badań gruntowo-wodnych, które będą rzutowały na wybór rodzaju oczyszczalni. Oczyszczalnie przydomowe wymagają dużej działki, pozwalającej na prawidłowe ułożenie drenażu oraz odpowiednich warunków gruntowo-wodnych. Projekt i wykonanie oczyszczalni najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Wielu inwestorów ma zbyt małą działkę na wykonanie oczyszczalni przydomowej, a niektórzy rezygnują z tego rozwiązania i wybierają szambo jako rozwiązanie tańsze. Szambo wymaga jednak częstego wywożenia ścieków, czasem nawet co dwa tygodnie, a koszty takiej usługi wynoszą od 30 do 100 zł. Wykonane szambo musi zapewniać całkowitą szczelność by nie zanieczyścić środowiska. Wybór szamba ma również sens gdy na danym terenie w bliskiej przyszłości np. kilku lat planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Warto też wiedzieć, że niektóre szamba, np. trzykomorowe można w przyszłości przerobić na prostą oczyszczalnię. Gdy jest możliwość urządzenia oczyszczalni przydomowej to mamy do wyboru wiele rozwiązań. Są takie, które wymagają sporych nakładów finansowych, fachowej obsługi i specjalistycznych urządzeń oczyszczających. Są też systemy stosunkowo niedrogie, które można wykonać samodzielnie,
coraz częściej znajdują więc zastosowanie indywidualne systemy oczyszczania ścieków oparte o najnowsze rozwiązania techniczne. Pomimo, że dla części prywatnych inwestorów przydomowa oczyszczalnia ścieków kojarzy się z dużym i kosztownym obiektem, to w rzeczywistości obecnie stosowane urządzenia do indywidualnego oczyszczania ścieków są niewielkie i w najmniejszych wariantach zajmują około 20 m2.
Oczyszczanie ścieków jest tak samo niezbędne, jak zapewnienie wody pitnej, czy doprowadzenie energii elektrycznej. Niemal zawsze jest ono kojarzone ze zbiorową siecią kanalizacyjną i centralną oczyszczalnią. Zapomina się, że w pewnych warunkach oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych może odbywać się w inny sposób - indywidualnie - i może być ono równie skuteczne. Prawidłowo zastosowany indywidualny system oczyszczania ścieków (w takich przypadkach jak: rozproszone budownictwo, brak dostatecznie chłonnych odbiorników ścieków, niekorzystna topografia terenu) może okazać się rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż system zbiorowy, a tak samo jak on skutecznym.
Poszukiwanie tanich i oszczędnych rozwiązań technicznych doprowadziło do powrotu do naturalnych metod oczyszczania ścieków. Dzisiejsze przydomowe oczyszczalnie ścieków to mniej lub bardziej doskonałe technicznie systemy, które stwarzają optymalne warunki dla zachodzących samoczynnie procesów biologicznych. Możemy więc im zaufać, oczyszczalnie tego typu oparte są na sprawdzonych procesach naturalnych.......................


Polecasz? Tak Nie
Podobne prace:
Polecane prace:
Komentarze (2) Brak komentarzy
18.3.2009 (15:31)

Mam pytanie,czy można zobczyć dalsza część tekstu? Bo mi by sie bardzo przydała....czekam na komentarz....

22.5.2007 (19:14)

Bardzo przydatne infrmacje, i dla wielu bardzo pouczajace, 5+

Typ pracy