profil

Wojny Polsko - Krzyżackie w XV wieku.

poleca 84% 1777 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wojna trzynastoletnia bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem

1. Kiedy Litwa przyjęła chrzest Krzyżacy utracili mozliwość organizowania najazdów podając jako powód chrystjanizację.

2. Kiedy krzyżacy nabyli tz. nową Marchię (terytorium między Wielkopolską) doszło do sotrego konfliktu między polską, a zakonem. Pod koniec XIV w. Krzyżacy zajeli litewską ziemię żmudź.
Na miejscową ludność nakładali surowe prawa co powodowało ich niezadowolenie i w 1409 roku wybuchło na żmudzi powstanie przeciew Krzyżakom.
Ponieważ Polska i Litwa zawarły Unię (1385) problem żmudzi był problemem zarówno Polski jak i Litwy.

3. 15 lipca 1410 roku pod wsią Gruwald rozegrała się bitwa. Udział w niej brały wojska Polski, Litew, Tatarskie i Czeskie przeciwko Krzyżakom wspieranych rycerstwem z Europy Zachodniej.
Bitwa zakończyła się całkowitą klęską Krzyżaków, w której poległ Ulryk von Jungingen - wielki mistrz zakonu krzyżackiego.
Po zwycięskiej bitwie Polacy skierowali się na stolicę zakonu Malbork, która jednak nie została zdobyta.

4. W 1411 roku w Toruniu został podpisany pokój:
-Litwa odzyskała Żmudź,
-Polska odzyskała ziemię Dobrzyńską,
-Krzyżacy zobowiązali się zapłacić okup za tysiące jeńców.

5. W 1413 roku w Horadle Polska i Litwa zawarły nową Unię - Litwa miała być odrębnym państwem. Wielki Książe Litewski na czele.

6. Po śmierci Władysława Jagiełło władzę w Polsce objął jego syn Władysław zwany Wawieńszyk (1434 - 1444). W 1440 Polska zawraca unię z Węgrami i Władysław został królem Węgier w 1444 roku jako król Polski i Węgier walczył przeciwko Turkom pod Warmą i zginął.

7. Po śmierci nowym królem został jego brat - Kazimierz Jagielończyk (1444 - 1492).

8. Krzyżacy mieli w posiadaniu Pomorza ziemi Chełmińskiej oraz Prusy. Polacy tam mieszkający sprzeciwili się nadużyciom Krzyżackim i w 1440 utworzyli związek Pruski. 1454 jego przedstawiciele zwrócili się do króla z prośbą o inkorporację (włączenie) Prus i Pomorza Gdańskiego. To wydarzenie rozpoczęło nową wojnę zwaną trzynastoletnią (1454 - 1466).

9. 1466 rok w Toruniu podpisano pokój:
-Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemie Chełmicką oraz część Warmi,
-Krzyżacy zatrzymywali części Prus z królową jako lenno Polskie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata