profil

Duża energetyka wodna

poleca 91% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Energetyka wodna notuje ciągły wzrost jej wykorzystania przy czym w Polsce nadal jest ona wykorzystywana w niewielkiej ilości. Ponieważ zapotrzebowanie na energię cechuje się dużą zmiennością dlatego też zachowanie równowagi pomiędzy poborem energii spoczywa m in na elektrowniach wodnych jak również na elektrowniach konwekcjonalnych.
2. Możemy wyróżnić 2 podstawowe typy elektrowni wodnych:
- przepływowe
- regulacyjne.
Elektrownie przepływowe budowane są na rzekach nizinnych o małym spadku i nie mają one możliwości magazynowania wody czyli nie mogą regulować ilości i mocy wytwarzanej energii. Natomiast w elektrowniach regulacyjnych zaopatrzonych w zbiorniki wodne istnieje możliwość gromadzenia wody i przetwarzania jej w dogodnym momencie na energię elektryczną
3. Najczęściej spotykane typy dużych elektrowni wodnych
a) przepływowe bez zbiornika - są to elektrownie których koszty budowy są bardzo duże a wielkość produkcji energii zależy od pory roku i pogody.
W elektrowniach tych nie ma możliwości regulacji mocy
b) regulacyjne z dużym zbiornikiem wody - w elektrowniach tych zastosowanie zbiornika umożliwia regulację produkcji energii w cyklu dobowym i tygodniowym a dodatkowo zbiornik może stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe
c) zbiornikowe z małym zbiornikiem wodnym - w elektrowniach tych wykorzystuje się krótkoterminową możliwość zwiększenia produkcji energii w tzw godzinach szczytowych
d) kaskadowe - w elektrowniach tych zastosowano kilka zbiorniki z możliwością indywidual regulowania opróżnienia i wypełniania co pozwala na optymalne wykorzystanie i regulację mocy a także na magazynowanie nadwyżek energii
e) pompowo szczytowe - elektrownie te służą do przetwarzania w okresie nocnym kłopotliwej do zmagazynow energii elektry na energię potencjal wody i zwracania jej do sieci elektroenergetycznej w okresie szczytowego zapotrzebowania
4. Wady i zalety dużych elektrowni wodnych
a) zalety -
- niezanieczyszczanie środow naturalnego
- oszczędzanie paliw natural
- modułowość
- niższe koszty eksploatacji niż w elekt konwencjonalnych
- niższe koszty wytwarzania energi elektryczne (8-9%)
- większa sprawn niż elektr konwencjonalnych
b) wady
- ingerencja w środow natural
- 2-3krotne zwiększe nakład inwestycyj(budowa) w porównaniu z elektrow konwencjonalną
- powodowanie zmian struktury hydrologicznej
- przyczyniają się do zamulania zbiorn co prowadzi do odtlenienia i zamierania życia w wodzie

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata