profil

Elektrostatyka, prąd, napięcie - ściąga

poleca 85% 301 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
silnik elektryczny silnik elektryczny

Magesy : sztabkowy , podkowiasty każdy mag. Trwały posiada 2 biegóny
Pd ( S ) – czerwony , Pn ( N ) – niebieski Magnes przyciąga żelazo nie
Odziałuje z metalami koorowymi , Biegóny różno imienne przyciągają się
Bieg. Jedno imienne odpychają się wzajemnie . Ziemia jest ogromnym magn
esem igła magnet. W polu ziemi ustawia się w kierunku pn – pd , wykorzystano
to przy budowie magnesu . Wokół przewodnika z prądem elektrycznym istnieje
pole magnetyczne zjawisko to zauważył po raz ierwszy duński fizyk Ch. Oersted
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego .Zwrot lini pola magne
Tycznego jest zgodny z ruchem wskaz.zegara ..przeciwny r wsk zegara ( 2 syt.)
Pole magnetyczne wokół przewodnika prosto liniowego ma ksztaut okręgów
Współśrodkowych , kierunek i zwrot linii pola magnetycznego określamy regułą
Prawej dłoni . Reguła prawej dłoni : Jeśli ustawimy kciuk prawej ręki zgodnie ze
Zwrotem prądu ( + / - ) to ugięte pozostałe palce wskażą kierunek i zwrot linii
Pola magnetycznego wytworzonego przez ten prąd . Pole mag. Wokół przewodnika
Kołowego . Jeżeli w przewodniku kołowym prąd płynie przeciwnie do ruchu wska
Zówek zegara to przed płaszczyzną powstaje biegón N a za S . Elektro magnes
Urządzenie składające się z rdzenia stalowego i z zwojnicy Wytwarza pole mag. Gdy
Przez zwojnicę płynie prąd elektryczny .( stały ) . Siła elektromagnetyczna ( F )
Siła z jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem . Kierunek i zwrot siły
Elektormagnetycznej nazywamy reguła lewej dłoni . Wartość siły elektro magnetycznej
Zależy od – indukcji magnetycznej , - natężenia prądu płynącego w mg. ( J ) - od
Długości przewodnikaobjętego polem mg. ( l ) F=B*I*L Gdy w przewodnikach prosto
Liniowych płyną prądy o zgodnych zwrotach to przewodniki te się przyciagają gdy zwr.
Są przeciwne to się odpychają . Silnik Elektryczny i jego budowa . – stojan ( obudowa )
-wirnik – część ruchoma . , elektromagnes , szczotki doprowadzające prąd , comutator,
lub kolektor , Comutator – 2 półpierścienie metalowe , do którychpodłączamy prąd za
pomocą szczotek służy on do automatycznej zmiany płynięcia prądu . Zasada działania
silnika .wykorzystuje się odziaływanie pól wzajenie magnetycznych , elektro magnesu
i wirnika . Zas. Silnika , wiertarka pralka odkurzacz . Budowa miernika magnes podkow
iasty , ramka z przewodnika mająca możliwość przechylania się , wskazówka , skala
spręzynki chamójące , utrzymujące w położeniu równoległym . , obudowa .Zasada
działania miernika wykorzystuje się odziaływanie wzajemnie pól magnetycznych ma
gnesu trwałego i ramki z przewodnika , przez którą płynie prąd w zależności od zwrotu
płynięcia prądu ramka wychyla się w prawo lub lewo Im większe jest natężenie prądu tym
większa siła elektrodynamiczna działa na ramkę , wychyla się ona mocniej a wraz z nią
wskazówka . Odczytu dokonujemy na skali . Rodzaje mierników – woltomierz ,
amperommierz ( ze względu na mierzoną wielkość ) ze względu na budowę ,
elektro magnetczny , magnetoelektryczny elektromagnetyczny . Natęzenie prądu indukcyjnego
jest tym większe im szybsze są zmiany pola magnet.Sposoby wzbudzania pola magnetycznego
wsuwanie wysuwanie magnesu , wsów i wysów elektromag. , włączanie
i wyłączanie prądu w obwodzie z elektromagnesem . Zwrot prądu indukcyjnego jest
taki , że powstałe pole magnetyczne przeciwstawia się ruchowi magnesu . Prąd przemienny
prąd w którym wartość i zwrot płynięcia ulegają zmianie . Okres( T ) czas w ciągu którego następuje
1 pełna zmiana natęzenia prądu . częstotliwość ( F) określa ile pełnych zmian
natężenia prądu następuje w ciągu 1 sec . pods jednostką jest 1 herc ( Hz ) wtedy w ciągu
1 sec następuje 1 pełna zmiana natężenia prądu . Prąd w Polsce ma 50 Hz !!! Transformator
zbudowany jest z 2 obwodów - pierwotnego ( podłączony do źródła prądu zmiennego )
- wtórnego ( podłącziny do odbiornika )

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata