profil

Operacjonalizacja celów

poleca 85% 408 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa oka Budowa oka

OPERACJONALIZACJA CELU

Temat lekcji : Formy ochrony przyrody w Polsce.
Cel ogólny : Zapoznanie się z formami ochrony przyrody w Polsce.
Cele operacyjne:

I. Uczeń wymieni 5 form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajoznawcze, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt)

· zachowanie końcowe - wymieni
· warunek - brak
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 5
· taksonomia - A

II. Uczeń wymieni 6 parków narodowych w Polsce.

· zachowanie końcowe - wymieni
· warunek - brak
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 6
· taksonomia - A

III. Uczeń wskaże na mapie 6 parków narodowych w Polsce.

· zachowanie końcowe - wskaże
· warunek - mapa Polski
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 6
· taksonomia - C

IV. Uczeń wymieni 5 roślin będących pod całkowitą ochroną i 5 zwierząt będących pod całkowitą ochroną w Polsce.

· zachowanie końcowe - wymieni
· warunek - brak
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 5 i 5
· taksonomia - A


OPERACJONALIZACJA CELU

Temat lekcji: Budowa i funkcje oka człowieka.
Cel ogólny: Zapoznanie się z budową i funkcją oka człowieka.
Cele operacyjne:

I. Uczeń wymieni 5 elementów budowy oka człowieka.

· zachowanie końcowe - wymieni
· warunek - brak
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 5
· taksonomia - A

II. Uczeń prawidłowo wskaże na rysunku 5 elementów budowy oka człowieka.

· zachowanie końcowe - wskaże
· warunek - rysunek budowy oka człowieka
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 5
· taksonomia - C

III. Uczeń wymieni 3 schorzenia oka człowieka.

· zachowania końcowe - wymieni
· warunek - brak
· kryterium jakościowe - prawidłowo
· kryterium ilościowe - 3
· taksonomia - A

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy