profil

Profilaktyka społeczna

poleca 85% 327 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Profilaktyka-zabezpieczenie,zapobieganie
Profilakt.społ-zabezpieczanie polecz.od patologii
F.Bruna-odpowiednie dzialanie które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi zjawiska konkretnej społeczności
Pr.Społeczna-dziedzina Widzy i umiejętności praktycznych w skali mikro i makro spol.w celu przeciwdzualaniu,wystepowaniu dawiacyjnych i patolog. Zawisk społ.zwanych niekiedy problemami społeczn.
H.Radlińska-połaczyla diagnoze z kompensacja.Prof.sprowadza się do kompensacji jako pdst.sposobu naprawy wykolejenia,zapewnienia tego wszystkiego co jest niezbędne do normalnego rozw. Jedn.i grupy
Prof.Wg Radlińskiej-działanie obejmujące dzial. Spol.takimi jak przestępczość,pijaństwo,analfabetyzm
Kamiński-dział. Polegające na zapobieganiu tym wszystkim sytuacja,które powoduja wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społ.a wiec kompensacji społ.
Dziełalnosc prof. Powinna być skupiona na redukowaniu ilości przypadków niedostosowania społecznego,patologii społ.orazuprzedzaniu stanów zagrozenia moralnego,zdrowotnego,społ,aby uchronic jedn i grupy przed nieporzadanymi odchyleniami od stanów normalnych.
Wroczyński-dzialania w 2 kierunkach1)hamowania aktywności w dziadzinach stwarzających zagrozenie 2)prowadzenie działalności w dziedzinach porzadanych społecznie
Profil. Problemowa Melibrudy:zawsze istnieja problemy społ bo niektóre problemy SA nieokreślone
3 stopnie profilaktyki:1)uprzedzajaca wystepowanie negatywnych zachwal,przedstawiający zdrowy styl zyciaObejmuje stosowanie srodkow umozyliwiajacych usowanie zasadniczych przyczyn kryminogennych.Polepszenie stanu zdrowiaPodnoszenie usług socj.Ma na celu wzmacnianie czynników zew i wew chroniących przed patol.i kreujący zdrowy tryb zycia
2)stopnia objawowa (drugorzedowa) ma na celu ujawnianie i eliminowanie wszelkiego niedostosowania społ. Przed pojawieniem się stanu charakterystycznego dla wykolejeniaspołecz .
3)stopnia(powstrzymujaca)-postepowanie które zmierza do zapobiegania życiowym komplikacja i następstw wynikających z procesu wykolejenia przestępczego
Wg Szymańskiej-profik1)eliminowanie czynników ryzyka 2)wzmacnianie czynników ryzyka
Proces wspierający proces fiz i psych przez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrozeniu dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożenia
Czynniki Ryzyka-cechy,sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych.
Najpowazniejsze to palenie tyt,uzywanie alkoholu uzywanie innych srodków psychoaktywnych,wczesna aktywność seksualnych,zachowanie przestępcze i agresywne.
Czynniki wzmacniające-(chroniące) to cechy,sytuacje i warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.*silna wiez emocjonalna z rodzicami*zainteresowania nauka szkolna*regularna praktyka religijna*przynależność do poz.grupy społ*poszanowanie prawa,norm,wartości i autorytetów
Przyczyny podejmowania zachowań ryzykownych Sieganie po alkohol)-brak rygorów lub surowa dyscyplina-brak bliskości miedzy rodzicami a dziecmi-tolerancja rodzicow wobec alkoholu-słabe kierowanie rodzina-wysoki poziom konfliktów Czynniki wczesnej inicjacji seksualnej-nieobecnosc ojca-rozwód-separacja-destabilizacja układu z ojcem jako glowa rodziny-rodzice nadmiernie surowi lub ustępliwi-brak wiezi matki zcorka-liczne rodzeństwo-brak uswiadomienia-przedwczesna ciaza matki lub siostry-aprobata rodziców dla wczesnych kontaktów seksualnych. Czynniki siegania po narkotyki-brak lub osłabienie wiezi emocjonalnej z rodzicami-brak wyraźnego i konsekwentnego sys wychowania-brak autorytetu ojca-rozwód lub separacja-brak kontrolo,dyscypliny Czynniki sprzyjające zachowań agresywnych u dzieci-dystans uczuciowy-nadmirna kontrola-nadzór-integrowanie-brak poszanowania intymności-wpajanie poczucia winy-czeste stosowanie kar cielesnych-niekonsekwentna dyscyplina-unikanie-destrukcyjny stosunek rodziców do siebie
Koncepcje Jessorów-stworzyli interakcyjny model funkcjonowania człowiekaWynika,że jest wypadkowa działania kilku grup czynników Czynniki te tkwia w jednostce i jej otoczeniu Są to 1)zewnętrzne:*struktura rodziny*wykształcenie rodziców*zawód rodz*wyznanie rodz*system przekonan religijnych rodz*klimat domowy*wypływa mediów*wpływ mediów2)wewnętrzne:główne motywy postepowania*osobiste przekonania*system postrzegania otoczenia*jak ocenia rówieśników*jak widzi rodzine*jak ocenia wsparcie*jak ocenia aprobate rodziców i rówieśników zachowan dewiacyjnych
Modele profilaktyczne wg.Buhringera-1)model oświaty zdrowotnej:przekazywanie inf o niekorzystnych zachowaniach dla dedn i spol.Obejmuje formy*zaklada rzeczowy przekaz inf o zachowaniach patolog.i ich skutkach*eksponowanietragicznych skutków tych zachowań*spotkania z osobami które zetknęły się z zachowaniami dewiacyjnymi2)model humanistyczny-celem jest prawiodlowy rozwój osobowości szczególnie tych które dotycza*nieskie poczucie wartości*umiejętności wyrazania uczuc i hamowanie agresji,praca w małych grupach z uzyciem gier,zajecia integracyjne
3)model edukacji społecznej:celem jestksztalcenie umiejętności przeciwstawiania się presji społecznej,skłaniających do zachowan dewiacyjnych.Obejmuje nauke asertywnoscioraz rozpoznawanie wpływów zew na proces podejmowania decyzji.4)model w zakresie umiejętności życiowych:Celem jest kształtowanieumiejetnosci zaspokojaniu potrzeb bez uciekania się do zachowan o charakterze destrukcyjnym.5)model form alternatywnychcelem jest kształt. Umietnosci aktywnego spedzania czasu wolnego na sposóbkonstruktywny a nie destruktywny6)Modelpromocji zdrowia:cel to prowadzenie do dobrego samopoczucia jednostki we wszystkich swerach jej funkcjonowania.
Strategie prof.w naszym kraju:1)informacyjne:z 1 modelu.Odwołuje się do inf.Są najmniej skuteczne2)Str.o char.edukacyjnym:Łączy model humanistyczny z edukacyjnym.Kształcenie umiejętności życiowych,psychol i społ.3)strategie alternatyw:spedzanie wolnego czasu wolnego,aktywny,twórczy4)Strat. O char. Interwencyjnym:celem jest pomoc osoba mającym problemy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie jedn w sytuacjachkryzysowych.5)Strat. Zmniejszana szkód:przeznaczony dla profilaktyki 3 stopnia .Celem chronic zwykłych obywateli przed skutkami np. alkoholoków .
PROF SZKOLNA:Oświatowy system prof.1)wspieranie szkoły w budowaniu spol. Wychowawczych.Polega na a)realizacji programów wychowawczych szkoły:*promocja zdrowego stylu zycia*rozwiązywanie problemów i zapobieganie zagrożeniom*tworzenie warunkow wsplópracy z rodzicami)wsparciu w wprowadzeniu innowacji:*aktywne formy uczenia*budowanie wew-szkol. Sys doskonalenia nauczycieli2)udział oswiaty w budowaniu śr lokalnego a)diagnoza potrzeb śr lokalnego b)wspieranie procesu integracjiszk. Ze Sr lokalnym*pomoc we współpracy śr lokalnego ze służbą zdr.opieka spol*tworzenie pozaszkolnych śr wychowawczych o walorach rozwojowo-terapeutycznych3)Pomoc specjalistyczna dzieci,mlodzierzy i rodzinaa0doagnoza problemów ucznia połaczona z powstawaniem indywidualnego programu pomocy)interwencje kryzysowe w klasach,szkolec)prowadzenie wybranych form pomocy specjalistycznej i terapii np.:socjoterapia
PROF.>SPOŁECZNA:programy prof.:1)często SA stosowane bez pełnej diagnozy2)SA realizowane przez osoby niekonsekwentne3)SA narzucone szkole4)brak zaangaziwania ze strony rodzicow5)brak zaangażowania rodzicow w tworzeniu programów6)Ograniczenia finansowe
Etapy konstruowania programu1)Diagnoza:odp na pyt.jak jest.Obejmuje a)identyfikacje populacji-kogo badacb)czym badać c)przyjecie i opracowanie procedury badawczejd)analiza wyników2)konceptualizacji(opracowanie projektu):a)określamy cele naszego projektub)zadania do realizacjic)struktura itresc naszego programud)sposób realizacji programu3)realizacja projektu ale również nieustannie przygladamy się czy projekt realizujemy na bierzaco4)ewaluacja końcowa:odp na pyt czy osiągnęliśmy to co założyliśmyProf.powinna wpływać na zmiany wew:1)poziom intelektualny:na wiedze,zwiekszenie jej poziomu,na wybor zdrowego styli zycia2)p.uwagikształcenie młodego czł na koncentrowanie uwagiwobec spraw waznych dla jego zdrowia i trzeźwego stylu zycia.3)p.doświadczenia:poziom prof. Przynosi efekty gdy uruchomi znaczace doświadczenia osobiste 3)p.umiejetności:poziom funkcjonowania psychologicznego,do którego chcielibyśmy trafic jest to p. umiejętności,trzeba ćwiczyc nowe zachowania.5)p.praw i wartości:Chcemy podejmowac z młodymi ludzmi dialog na tematy zasadnicze”po co?””dlaczego”.Chcemy wzmacniac wartości jak prawda ,dobroi wskazywac na zagrozenia.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy