profil

Kultura łużycka.

poleca 83% 717 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kultura łużycka- około 1800lat przed chr. Ludy zamieszkujące dorzecze Wisły i odry opanowały technikę produkcji brązu, a 500 lat później na ziemiach dzisiejszej polski rozwinęła się kultura łużycka. Podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo. znano radło i motykę hodowano bydło świnie i owce. Biskupin- w całej Polsce odkryto wiele grodów kultury łużyckiej. Do najwspanialszych osiągnięć naukowych archeologów
Zalicza się odkrycie w 1933r. Osady położonej na półwyspie jeziora biskupińskiego. Gród ten zbudowano między 500a 400r. Przed chr. zaludniony był niedługo
Kilkadziesiąt lat. Państwo Mieszka I-nie znamy daty urodzin mieszka 1 z pewnym prawdopodobieństwem
Możemy tylko powiedzieć że urodził się ok. 920r.nie wiemy jak wyglądał ile żył ile rodzeństwa ile dzieci
W początkach panowania mieszka I państwo polskie obejmowało: Wielkopolskę ziemię łęczycką, sieradzką
Chełmińską, przemyską, grody czerwieńskie, pomoże
Gdańskie i ziemie lubuską. Zjazd w Gnieźnie- misja św. wojciecha przyczyniła się również do uzyskania przez Bolesława chrobrego zgody na utworzenie w Gnieźnie przy grobie świętego metropolii. Starania takie podjął już Mieszko I a zrealizowane zostały dopiero w roku 1000 podczas pielgrzymki do grobu wojciechowego cesarza Ottona III.W czasie zjazdu obydwu monarchów w Gnieźnie ogłoszono uroczyste decyzje podjęte rok wcześniej a mianowicie fundację metropolii w Gnieźnie oraz trzech biskupstw; w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wizytę cesarską wykorzystał Bolesław również do celów propagandowych. nieznana Europie Polska zaprezentowała gościom swoje możliwości bogactwo i znaczenie.
Książę polski wyjechał na spotkanie cesarza do granicy i wraz z licznym orszakiem doprowadził go do Gniezna. W czasie pobytu w Gnieźnie Otton III nałożył na głowę księcia polskiego diadem oraz wręczył włócznię św. Maurycego co było symbolicznym wyrażeniem zgody na koronacje królewską. Oprócz włóczni Bolesław otrzymał gwóźdź z krzyża pańskiego. Koronacja- ostatnie lata panowania Bolesława chrobrego są nam mało znane. Opromienia je koronacja królewska w 1025r. Która mogła nastąpić dopiero po głównego przeciwnika Henryka II.. Ta koronacja miała ogromne znaczenie polityczne. Podnosiła rangę państwa stanowiła dowód jego niezależności wzmacniała autorytet władcy pozwoliła decydować o swoim następcy. Koronacja była ostatnim aktem panowania Bolesława który zmarł kilka miesięcy później 17czer.1025r.
Pochowany został w poznaniu. Monarchia Bolesława Śmiałego- po przywróceniu Gnieznu znaczenia metropolii w 1076r. Odbyła się 3 historii państwa polskiego koronacja królewska Bolesława śmiałego panującego już od 1058r.
Był najstarszym synem Kazimierza odnowiciela. Bolesław śmiały zwany przez niektórych szczodrym. Chociaż początki jego panowania przypadły na okres korzystnej dla polski sytuacji międzynarodowej to poczynania tego władcy doprowadziły do osłabienia polski i usamodzielnienia się Pomorza zachodniego. wkrótce jednak naprawił swoje błędy; nawiązał dobre stosunki z Węgrami przyłączył grody czerwińskie zaprzestał płacenia daniny z racji posiadania śląska. Katastrofa nastąpiła wkrótce po konoracji.
Podjęta wyprawa na Ruś miała mu zapewnić wpływ na tym terenie. W czasie jego nieobecności w kraju wybuchło powstanie ludowe skierowane w głównej mierze przeciwko przebywającym z nim możnych rycerzom. ci na wiadomość o buncie opuścili swojego suwerena i wrócili do kraju by na własną rękę zająć się strumieniem powstania. Opuszczony przez swych rycerzy król powrócił do kraju i zaczął karać możnych dezerterów winnych zdrady. Do konfliktu włączył się biskup krakowski Stanisław grożąc królowi klątwą za okrutne traktowanie poddanych. król uznał to za zdradę i kazał go na śmierć przez poćwiartowanie. Powstała w związku z tym silna opozycja społeczna która zmusiła króla do ucieczki z kraju. Bolesław zmarł na Węgrzech w 1081r.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: