profil

Droga do rządów autorytarnych

poleca 85% 133 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Józef Piłsudski

Droga do Rządów Autorytarnych:
1)konst. Marcowa(1921)-ustrój demokracji parlamentarnej, dominacja sejmu, reprezentacyjna rola prezydenta
2)słabość rządów demokratycznych, korupcje, afery, zamach na prezydenta G.Narutowicza
3)wzrost liczby zwolenników rządów” silnej ręki”
4)1926r zamach majowy dokonany przez J.Piłsudskiego
BBWR-Bezpartyjny blok współpracy z rządem, własna org. polit, celem było zwycięstwo w wyborach.
Centrolew-dążył do obalenia rządów autorytarnych i przywrócenia w Polsce rządów parlamentarnych. Sojusz ten zwalczał dyktaturę J.piłsudskiego
Sprawa Brzeska-aresztowanie przywódców Centrolewu, uwięzienie ich w Twierdzy Brzeskiej
Sanacja-(uzdrowienie)wprowadziła rządy autorytarne, zwalczała komunizm, głosiła tezy o kryzysie demokracji, konieczności silnych rządów i likwidacji partii opozycyjnych
Konst.marcowa-(1921)w Polsce wprowadzono ustrój demokratycznej republiki parlamentarnej, obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa względem innych obywateli, nietykalność własności prywatnej, ochrona życia, wolność, dominacja sejmu, reprezentacyjna rola prezydenta, wprowadzono zasadę trójpodziału władzy,
Konst.kwietniowa-(1935) została podpisana przez prezydenta Mościckiego na mocy wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny, sejm sprawował funkcje ustawodawcze, uchwalał budżet, kontrolował działalność rządu, prezydent sprawował władzę wykonawczą, obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa, wolność cłowa i sumienia
Narutowicz – pierwszy prezydent niepodległej RP, zabito go w 1922r. śmierć Narutowicza świadczyła o podziałach politycznych w Polsce.
Edward Rydz – Śmigły generalny inspektor sił zbrojnych, marszałek po Piłsudskim przejął rządy
Zniszczenia wojenne-Panstwo polskie odbudowało zniszczenia powojenne do 1923 r, powstały nowe budynki, mosty
Gwałtowny wzrost cen-inflancja-Zmniejszono wydatki państwa, reforma walutowa- W.Grabski
Utrata dotychczasowych rynków zbytu brak portu morskiego- Poszukiwanie nowych rynków zbytu, podjecie uchwała o budowie portu gdyńskiego
Rózne systemy prawne-Wprowadzono jednolity kodeks handlowy, karny i postępowania cywilnego, ujednolicono administracje państwową i samorządową
Bezrobocie Zmniejszenie skali bezrobocia poprzez zakładanie nowych działalności, wzrost zatrudnienia
Zacofanie wsi-Reforma rolna , powiększenie produkcji rolnej, uprzemysłowienie, przebudowa wsi
Różnica miedzy A iB- W Polsce A skuteczniej rozwijał się przemysł, ośrodki przemysłowe były bardzo duże, w Polsce B przemysł rozwijał się wolniej
COP-centralny okręg przemysłowy, Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia, Budowę COP rozpoczęto z inicjatywy wicepremiera i jednocześnie ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego
Budowę COP rozpoczęto z inicjatywy wicepremiera i jednocześnie ministra skarbu E. Kwiatkowskiego
Osiągnięcia: -rozbudowano sieć szkół i spolonizowano już istniejące / -zakładanie wyższych uczelni, instytutów i bibliotek / -bujny rozwój literatury / -otwarcie uniwersytetu w Poznaniu / -usprawnienie pracy / -zmiana struktury zatrudnienia / -ogólny wzrost dobrobytu / -szybki rozwój naukowo-techniczny / -wzrost popularności radia i filmu.
Niepowodzenia: -ograniczenie rozwoju kultury, nauki i oświaty z powodu braku odpowiednich środków finansowych
Pisarze: Reymont, Żeromski, Leśmian, Tuwim, Brzechwa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty