profil

Na podstawie poznanych fragmentów Biblii udowodnij, że zawiera ona odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne(o sens życia, cierpienia, wiary)

poleca 85% 576 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia to najbardziej poczytne dzieło na świecie, często traktowane jako drogowskaz w życiu codziennym każdego człowieka. Nic dziwnego, ponieważ zawiera ona przecież odpowiedzi na najbardziej podstawowe, a zarazem najważniejsze dla nas pytania, które nurtują człowieka od najdawniejszych dziejów, a dotyczący jego egzystencji: sensu życia, cierpienia, wiary, nadziei
Tekstem biblijnym, w którym odnaleźć można odpowiedź na ważne pytania egzystencjalne jest Księga Hioba. Opisuje ona życie i cierpienie człowieka prawego i sprawiedliwego. Bóg jest całkowicie przekonany o uczciwości Hioba, ale mimo to pozwala szatanowi wystawić jego wiarę na próbę i zesłać na niego nieszczęścia. Traci więc swój majątek, umierają mu dzieci, a jego samego dotyka nieuleczalna choroba trądu. Jednak pomimo ogromu cierpienia i bólu Hiob do końca pozostaje wierny Bogu.
Czytając tę przypowieść nasuwa się nam pytanie: dlaczego cierpimy? Czy cierpienie jest karą za popełnione grzechy? Księga Hioba odpowiada nam, że nie, a cierpienie nigdy nie powinno nas załamać, ponieważ Bóg ma swoje plany wobec człowieka i dlatego zawsze powinniśmy przyjmować je z pokorą oraz bezgraniczną ufnością Bogu.
Przypowieść „ O miłosiernym Samarytaninie” odpowiada z kolei na pytanie jak powinna wyglądać prawdziwa miłość do bliźniego. Samarytanin, który pomógł rannemu, opiekował się nim, a nawet podzielił się swoim majątkiem jest wzorem do naśladowania. No tak, ale przecież nie wszyscy maja możliwość wspomóc kogoś finansowo. Lecz to nie o to chodzi, ponieważ miłosierdzie jest nie tylko materialną pomocą ofiarowana biednemu, ale przede wszystkim duchowa obecnością przy potrzebującym.
W przypowieści „O siewcy ziarno rozsiewane przez siewce padało na różne podłoża. Na drogę, gdzie wydziobały je ptaki, na skałę, gdzie wyschło na słońcu, między ciernie, gdzie zostało zgłuszone przez chwasty i jedno trafiło na żyzna glebę i wydało plon bogaty. Siewca to Jezus głoszący słowo Boże, gleba to wszyscy ludzie. Pan dzieli je na cztery kategorie. Pierwsi to Ci , którzy słyszą słowo Boże, ale go nie przyjmują. Drudzy są zbyt niestali, aby bronić swojej wiary, inni zapominają o słowie Bożym, kuszeni doczesnymi dobrami. Prawdziwie wierzący nie tylko słuchają, ale bezwarunkowo przyjmują je do swego serca i to oni dostąpią Królestwa Bożego. Ta mądrość odpowiada nam na pytanie: jak mamy postępować w chwilach kuszenia i w jaki sposób je przezwyciężać, aby dostąpić życia wiecznego? Przekonuje, żebyśmy nie wstydzili się swojej wiary, ale rozpowszechniali ją wśród innych ludzi.
Odpowiedź na ważne pytania egzystencjalne odnajdziemy również w przypowieści „O synu marnotrawnym”. Czy grzech drugiego człowieka, popełnione przez niego zło powinno przekreślać go w naszych oczach? Odpowiedź brzmi: nie. Zawsze powinniśmy umieć przebaczyć, jeśli chcemy, aby i nam przebaczono – zdaje się mówić przypowieść „ O synu marnotrawnym”. Wasze przebaczenie może być początkiem głębokiej przemiany człowieka, jego odrodzenia. Ponadto przebaczając uwalniamy innych, a uwalniając innych sami stajemy się wolnymi. Dlatego przypowieść „ O synu marnotrawnym” możemy traktować nie tylko jako odpowiedź na pytanie, czym powinno być miłosierdzie, ale również jako wskazanie drogi do prawdziwej wolności.
Księga Koheleta przynosi odpowiedzi na pytanie o sens życia. Autor zastanawia się jaka jest droga do szczęścia. Stwierdza, że wszystko jest marnością. Życie nasze składa się z codziennych zmagań o lepsze jutro, kończy się zaś nieuniknioną śmiercią. Człowiek poddany jest odwiecznemu prawu przemijania, nic nie może tego zmienić. Autor dochodzi do wniosku, że jedynie Bóg, który stworzył świat, zna w pełni tajemnicę sensu życia, dlatego pomimo, iż dla człowieka ów sens życia nie jest do końca zbadany to trzeba go uznać, gdyż jego dawcą jest Bóg.
Powyższe rozważania jednoznacznie potwierdzają tezę, iż Biblia zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne. Dzięki wielu tekstom biblijnym możemy odnajdywać wyjaśnienie wielu tez ważnych dla człowieka zagadnień natury filozoficznej czy religijnej, szukać odpowiedzi na bardzo niekiedy osobiste pytania, jakie stawia przed nami codzienność, korzystając z zawartych w nich rad, czy czerpać siłę, która pomoże nam lepiej żyć.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty