profil

Rasy, ich cechy charakterystyczne i zamieszkiwane tereny

poleca 84% 2607 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zróznicowanie(rasa,język,rel,kult):1-Eksplozja demograf,szybki wzrost l.ludn,spowod.migracje zewn,których wynikiem stało się przenikanie i mieszanie się ras,religii,jęz,kultur.2-Rozwój komunik.ułatwił w ogromnym stopniu przemieszcz.się lun=dności,a tym samym przyczynił się do wymieszania ludów i narodów(miedzy innymi handel niewolnikami).3-Rozwój górnictwa i przetwórstwa surowców spowod.zasiedlanie nowych regionów w celu poszukiwania pracy lub poprawy warunków życia ludności.4-Odkrycia geogr.,podboje kolonialne przyczyniały się do zasiedlania coraz to nowych regionów.5-Przemieszcz.ludn.nast.w rezultacie wojen lub powstan(zesłania,emigracja polit.,przesiedlenia).
W wyniku procesu przyst.się do warunków środow.przyrod.nast.zróznicowanie rasowe gat.ludz.Przejawia się ono w kolorze skóry,oczu,włosów,kształcie czaszki,nosa,warg.Podstawą wydzielenia ras są więc cechy fiz.Rasa-grupa ludzi zachowujących genetyczną odrębność wobec pozostałej ludności świata.Pod koniec XVIIw.ludność dzielono na 3rasy(odmiany):europeidalną(białą),mongoloidalną(zółtą),negroidalną(czarną).Współcześni antropolodzy wyróżniają 8grup ras:1-Europejska(europeidalna)-biała-zamieszkuje Europę,Amerykę,Austalię,cz.Azji,Pn.Afrykę-Arabowie.2.-indyjska-zbliż.do europ.(różni się od niej ciemniejszą barwą skóry,ciemnymi prostymi włosami).Gł.Płw.Indyjski.3.afrykańska(negroidalna)-obszary Afryki położ.na pd.od Sahary.Ciemna barwa skóry,wełniste włosy,spłaszczony szeroki nos,grube wargi.4-australijska-zaliczana do rasy czarnej.Od rasy afryk.rózni się falistymi(nie wełnistymi)włosami oraz wydatnymi łukami brwiowymi.Centralna Australia(Aborygeni),Tasmania.5.Melanezyjska-Nowa Gwinea,wyspy Melanezji.6.-mongoloidalna(żółta)-Azja,Madagaskar,grenlandia(eskimosi),pn.Skandynawia(Lapończycy),Pn.Kanada.Charakt.sją ciemniejszy niż w przyp.r.europ.kolor skóry,czarne proste włosy,wydatne kości policzkowe,fałda mongolska.7.amerykańska-zblizona do mongoloidalnej.Indianie.8.polinezyjska-wyspy Oc.Spokojnego.Charakt.się jasnobrązowym kolorem skóry,czrnymi włosami.
W wyniku migracji nast.mieszanie ras-Mulaci-mieszańcy rasy białej i czarnej,Metysi-miesz.r.białej i Indian,Zambosi-miesz.Indian i Murzynów,Kreole-potomkowie dawnych właścicieli ziemskich-kolonizatorów hiszpańskich,portugalskich,francuskich w Am.PD i na południu St.Zjednoczonych.
Przykł.kont.o b.zróżnicowanej struktturze rasowej jest Am.Pd.W hist.wielu państw swiata spotykamy okresy,w których róznice rasowe były pretekstem do pogardy i dyskryminacji(przesladowań).Wiele państw świata przeżyło okres niewolnictwa,zniesiony całkowicie dopiero w XIXw.Np.:1.W okresie od XVI-XIXw.wywieziono z Afryki i sprzedano do niewolniczej pracy na plantacjach bawełny i kawy w Am.ok.12-15mln Murzynów.2.Przez wiele wieków trwał proces wyniszczania(eksterminacji)Indian,których nie udało się zmusić dla nie wolniczej pracy dla białych.Indianie w St.Zjed.stanowią zaledwie 0,7%ogółu ludności,w Kanadzie 0,4%.Cz.Indian zasymilowana się z ludnościa amerykańską w miastach,cz.mieszka w rezerwatach.Jedynie tam,gdzie istniały silne ośrodki kult.indiańskiej-na Jukatanie,w Meksyku i państwach leżących w Andach-nie doszło do całkowitego wyniszczenia.3-Polityka dyskryminacji(apartheidu)stos.w Rep.Pd.Afryki,która oficjalnie została zniesiona,zakorzeniła się głęboko w swiadomości białej ludności mieszkającej w tym kraju.4.-Polityka „czystek rasowych”miała miejsce również w obrębie jednej rasy.Stosow.przez Niemców w czasie IIWŚ,doprow.do ekterminacji Słowian,Żydów i Romów.
Obecnie,w warunkach rozwoju komunikacji i ruchów migracyjnych w wielu krajach mieszkają obok siebie ludzie należący do różnych ras,narodów i religii.W tych krajach szczególnego znacz.nabiera słowo tolerancja.
Zróznicowanie etniczne:Przynależności do ookreślonego narodu,grupy językowej oraz wspólna przeszłość,zwyczaje,obrzędy,składają się na zróżnicowanie etniczne ludn.
Najważ.elem.wyrózniającym gr.etniczna jest język.Wśród ok.3tys.języków istniej.na kuli ziemskiej wyst.wiele dialektów i gwar.Najb.zróznicowanym kontynentem pod wzgl.językowym jest Afryka.1.Języki oficjalne(urzędowe)-uzywane w ONZ:chiński,ang,rosyjski,franc,arabski,hiszp.2-J.martwe:łacina,starogrecki,sanskryt(staroindyjski).2-j.sztuczny-esperanto-wprowadzony ze względu na jego prostą pisownię i wymowę w celu ułatwienia porozumiewania się narodów,stworzony przez Polaka Ludwika Zamenhofa.4.-j.migowy-uzywany przez ludzi z wadami słuchu.
Najw.ludzi posługuje się j.chińskim,j.hindi,ang,hiszp,ros.J.ANG-rozpowszechnił się na świecie w okresie kolonizacji.J.Ang.posług.się nie tylko mieszk.W.bryt,ale Amerykanie,Kanadyjczycy,Australijczycy,Nowozelandczycy.Po Hiszp.mówia mieszk.all krajów Am.Pd prócz Brazylii(j.urzęd=portugalski).Szwajcarzy nie mają własnego języka.Używają zależnie od kantonu języka niem,franc,włoskiego,retoromańskiego.
Ludność niektórych krajów posługuje się 2 lub więcej językami urzed:Kanada-Ang i franc,Belgia-Franc-flamandzkim,Indie-hindi i ang.
Wraz z procesem integracji w Europie następuje ujednolicenie językowe.Zanikają takie j.jak flamandzki,łużycki(Niemcy),irlandzki,baskijski(Hiszpanie).
J.Polski należy do gr.języków słowiańskich,wraz z rosyjskim,białoruskim,ukraińskim,czeskim,słowackim,słoweńskim,serbo-chorwackim,serbo-łużyckim,macedońskim.J.Polski nie jest całkowicie jednolity.Dzieli się na j.literacki,dialekty ludowe,gwary miejskie,gwary środowiskowe.Dialekty:śląski,kaszubski,małopolski(w tym gwara góralska),wielkopolski,mazowiecki.
Na terenie wielu państw wyst.mniejszości narodowe.W PL.obejmuja ona 2-3%ogólu ludn.Są to:Niemcy,Ukraińcy,Białorusini,Słowacy,Romowie,Łemkowie(Rusini),Litwini,Żydzi.
Ludność utrzymującą więź duchową z naszą ojczyzną określa się mianem Polonii.Jęz.Pl.posług.się ponad 11mln Polaków mieszkających poza granicami kraju-w tym 9mln w St.Zjed,1,5mln w Niemczech,1,0mln we Francji.
Jest to orientacyjna wielkość,ustalonana podst.róznorodnych kryteriów(narodowość pl,pl.pochodzenie-dot.urodz.w PL,wywodzących się z ur.w Plrodziców,deklaruj…ących j.pl.jako ojczysty-dawanie wyrazu pl.świadomości kulturowej).

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata