profil

Problemy i kwestie społeczne

poleca 85% 444 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Patologia społeczna- oznacza odchylenie się zachowań ludzi od wartości wzorów i norm społ. Powszechnie uznawanych w danym społ.. Pojęcie to stwarza różne kwestie interpretacyjne. To co w jednym kraju może być uznane za patologie w innym może być traktowane jako coś innego.
AIDS od 2002 w Polsce istnieje program ograniczenia rozpowszechniania zakażeń HIV. program ten został stworzony przez ministerstwo zdrowia w celu realizacji programu zostało powołane krajowe centrum do spraw AIDS.
Założenia: edukacja społ. Ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, profilaktyka w grupach osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, promowanie i rozszerzanie sieci punktów badań anonimowych i bezpłatnych wykonujących testy w kierunku HIV.
Sposoby zakażenia wirusem HIV: użycie tej samej strzykawki, krew, drogami płciowymi, noworodek w momencie porodu, przez karmienie piersią.
Rola pracownika socjalnego w profilaktyce: wejscie w całą rodzine,zdobycie pomocy finansowej,poznanie i zrozumienie sytuacji klienta,podjęcie własciwych działań.
ALKOHOLIZM
Autoregulacja utrata zdolnosci może mieć katastroficzne konsekwencje fizyczne i psychiczne. Konsekwencje fizyczne to negatywny wpływ nadmiernej iklosci na fukncjonowanie układu nerwowego, oddechowego, krążenia, oraz trawiennego.
Konsekwencje Psychiczne- to utrata zaufania do samego siebie brak zainteresowania zwykłymi czynnosciami brak celów życiowych
Konsekwencje społeczne- utrata pracy zniszczenie długotrwałych związków.
Formy Alkoholizmu:

Objawy choroby alkoholowej:
*Zmiana tolerancji na alkohol podwyzszenie tolerancji wystepuje kiedy wypicie tej samej ilosci co kiedyś powoduje słabsze efekty obnizona tolerancja wystepuje wtedy gdy przy mniejszych dawkach pojawia się te same objawy co uprzednio
*objawy apstynencyjne- przy przerwach w piciu niepokój drazliwosci skurcz miesni zaburzenia tozsamosci subiektywne poczucie łakniecia alkoholu
*koncentracja zycia wokół picia obecnosc alkoholu w zyciu codziennym staje się czymś waznym
*utrata kontroli nas piciem
*zaburzenia pamieci i swiadomosci po wypiciu pajawiaja się dziury w pamieci całe fragmenty wydarzen znikaja z pamieci coraz wiece rzeczy dzieje się poza swiadomoscia osoby uzaleznionej
Bezdomność: za bezdomna uznaje się osobe, która nie posiada zameldowania z prawem zamieszkania Przyczynę bezdomności upatruje się w:- zjawiskach patologii społecznej (alkoholizm, rozpad wiezi małżeńskiej, rozwody)-w ubóstwie coraz większych rzeszy społeczeństwa w wyniku bezrobocia, barku pieniędzy na podstawowe potrzeby - w kryzysie polityki mieszkaniowej - niewydolność placowek opiekuńczych resocjalizacyjnych i karnych - nosicielstwo wirusa HIV i AIDS- likwidacja hoteli robotniczych Większość bezdomnych to mężczyźni miedzy 30 a 50 rokiem zycia Okres Bezdomności - poniżej 1 roku 27%- od 1 roku do 3 lat 25%- powyżej 10 lat 12%- 67% miało stałe zameldowanie Poziom wykształcenia- 36% wykształcenie podstawowe- 44% zasadnicze zawodowe - 0,7% z wyższym wykształceniem - 18% średnie Aż 74% osob bezdomnych jest w wieku produkcyjnym, 18,5% bezdomnych z wyboru jest bezdomna
Pomoc doraźna, cel pomocy społecznej- ubranie- jedzenie- wydzwigniecie człowieka z wegetacji tak aby mógł i chciał nie być bezdomnymW 1994 r. ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej po raz pierwszy otrzymało dotacje celowa z budżetu panstwa na wsparcie organizacji pozarządowych prowadzacych działalność na rzecz bezdomnych. 1994 r. został opracowany resortowy program bezdomności majacy na celu zarówno finansowanie organizacji prowadzacych działania na rzecz bezdomnych jak i dokonaniem oceny skali zjawiska bezdomności. Dotacje te zostały rozdysponowane w oparciu o wnioski org. Pozarządowych.Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji było posiadanie przez ten podmiot osobowości prawnej i prowadzenia działalności w opaszże wyznaczonym przez program. Dotacje zostały przyznane organizacja posiadającym baze lokalowa oraz stosowne zaplecze umozliwiacjace realizacje podejmowanych zadnan.
Organizacje prowadza rozne formy działalności na rzecz bezdomnych są to palcowki typu stacjonarnego takie jak:- schroniska- domy dal samotnych matek- noclegowniea także placowki pomocy doraźnej takie jak:- jadłodajnie- punkty pomocy medycznej, sanitarnej, rzeczowej- domy dziennego pobytu
Problem bezdomności w największym natężeniu wystepuje w dużych miastach takich jak:- warszawa, krakow, Katowice, łódź, Gdańsk w miastach tych najwięcej osob bezdomnych uzyskało pomoc w organizacjach pozarządowych.Formy działon podejmowane przez organizacje porządkowe na rzecz bezdomnych:- zabezpieczenie noclegow, wyżywienia, srodkow higieny, odzierzy- udzielanie pomocy medycznej i sanitarnej- umożliwienie i pomoc w leczeniu uzależnieni - udzielanie pomocy prawnej - poszukiwanie stałych miejsc zamieszkania - lokowanie w domach pomocy społecznej- załatwianie spraw retowych i emerytalnych - pomocy w wyrabianiu i odtwarzaniu dokumentow osobistych- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemow rodzinnych - poszukiwanie miejsc pracy dla osob mogących ja podjąć
terapie przez prace oraz przekwalifikowanie zawodowe- umozliwenie udzialu w imprezach kulturalnych- rozwijanie zainteresowań twórczych i zawodowych - wyprowadzanie z izolacji społecznej- udzielanie pomocy psychologicznejNa przełomie lat 1977-1978 dzieki kilku osobom, ale przedewszystkim zakonowi orionistow powstała palcowka zwana domem przyjazni dla mężczyzn, która się przekształciła organizacje posiadajaca siec placowek działających na terenie całej polski czyli schroniska świętego Brata Alberta. Schroniska te daja schronienie zwolnionym z zakładów karnych, alkoholikom, chorym a także osobom z niegroźnymi społecznymi zaburzeniami psychicznymi.Organizacje w Polsce działające:- Caritas polska - stowarzyszenie Monarow- schroniska św Brata Alberta- Polski czerwony Krzyż PCK
Rynek pracy i Bezrobocie podstawowa funkcja rynku pracy jest utrzymanie równowagi pomiedzy popytem na prace a podaza. Funkcja ta jest realizowana w procesie negocjacji miedzy pracownikiem a pracodawca w wyniku czego SA określone prawa obu stron. Obok nich wystepuje szereg podmiotow pomocniczych. Rynek pracy składa się z wielu segmentów. Segmenty te mogą być wyodrębnione na podstawie roznych kryteriow. Segmentacja bezrobotnych może następować ze wzgelu na wiek, płec, zawod. Segmentacja pracodawcow o konsekwencji można mowic w odrębnych rynkach pracy kobiet i mężczyzn, pracownikow niewykwalifikowanych na rynku regionalnym, handlowym,międzynarodowym, lokalny. Regionalne rynki pracy roznia się miedzy soboa pod względem pracy oraz pod względem potencjału roboczego zarówno jeśli chodzi o ilość jak i jakość.Zjawisko bezrobocia Wiez rodzina a bezrobocie : rodzina to grupa osob związanych ze soba wspolnota gospodarcza terytorialna i połaczonych przewaznie jednością pochodzenia. Rodzian wytwarza budzet rodzinny i dzieki tej wspólnocie osiaga się równość w spozyciu pomomo nierówności płac. Jeżeli nastapi pogorszenie sytuacji finansowej może naspapic zacienienie wiezi rodzinnych lub ich rozpad. Metody przeciw działania bezrobocia:- utworzenie własnej działalności- dotacje- szkolenia (przeciwdziałania).36 tys osob bezrobotnych (Rybnik – jastrzębie) w jastrzębiu 7100 tyś. Woj. Śląskie – 2999 tyś stopa bezrobocia w kraju 19,1% , najwyzsza stopa w warinsko- mazurskim 29,2%, małopolskimi mazowieckim najnizsza 15%
Wybarne kategorie bezrobocia:- od 18-24 lat 24% ogół bezrobotnych - 52% kobietywedług wykształcenia: najliczniejsza grupe stanowia ludzie o wykształceniu zawodowym, gimnazjum - 33% wykształcenie zawodowe-32% gimnazjum- 5 % wyższe- 7% ogólniak - 21% srednie zawodoweOferty pracy: na koncu grudnia 44 tys, 800 tys w ciagu całego roku w tym 600 tys z sektora prywatnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy