profil

Tradycje polskiego nacjonalizmu.

poleca 85% 132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. W dziewiętnastowiecznym ...
Resztę pracy załączm w pliku dodatkowym.

Podoba się? Tak Nie