profil

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego

poleca 85% 147 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe i związki publicznoprawne i inne podmioty. W ujęciu organizacyjnym(podmiotowym)- stanowi ogół

Podoba się? Tak Nie
Nauki