profil

Trasowanie

poleca 82% 988 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Trasowanie sa to czynności wyznaczania na powierzchni półwyrobu środków i okręgów kół, osi symetrii, obrysu naddatków obróbczych i wykreślanie rozwinięć konstrukcjii według wymiarów podanych na rysunkach warsztatowych przed obróbką. Wyróżnia się trasowanie płaskie(na płaszczyźnie) i przestrzenne. Technika Trasowania: przed tras. sprawdzamy jakość i stan materiału przeznaczonego do trasowania zwracając uwagę na porowatość , skrzywienia, pęknięcia. Następnie nalezy oczyścic dokładnie materiał i sprawdzić ponownie jego stan, sprawdzić wymiary materiału, sprawdzić prawidłowość nadatności na obróbkę, pomalować materiał w celu zwiększenia wydatności trasowanych powierzchni.

Do malowania dużych nieobrobionych przedmiotów stosuje się kredę rozdrobnioną w wodzie z dodatkiem oleju lnianego, natomiast przedmioty stalowe lub żeliwne obrobione maluje się wodnym roztworem siarczanu miedzi. Podstawa (baza)nazywane sa punkt, oś lub płaszczyzna, od których odmierza się wymiary na przedmiocie. Podstawą moga być dwie osie, dwa obrobione boki, jeden obrobiony bok i prostopadle do niego oś symetrii. Narzędzia do trasowania:rysik, suwmiarka traserska, znacznik, punktak, cyrkle traserskie, liniał traserski, kątownik ze stopka, płyta traserska, środkownik.

Chropowatość: zbiór nierówności na powierzchniach części maszynowych o małych odstępach między wierzchołkami(nierówności na powierzchni) Chropowatość zalezy od narzędzi, obróbki, obrabiarki. Poszczególne nierówności róznią się kształtem, wielkością, odległością.

Dwa parametry chropowatości: parametr RA, parametr RZ. RA-średnie arytmetycznie odchylenie zarysu od linii sredniej (jest to średnia wartość odległości y1,y2...punktów zarysu zaobserwowanego przedmiotu od linii sredniej m na długości L odcinka mierniczego) RZ-wyskość nierównosci, średnia odległość 5 najwyższych wierzchołków od 5 najniżej połozonych wgłębień zarysu znajdującyh się w obrębie odcinka elementarnego o długości L, przy czym odległości tych punktów mierzone są względem wspólnej linii odniesienia róznoległej do linii sredniej zarysu.

Pomiar polega na porównaniu chropowatości przedmiotu z chropowatością wzorców za pomocą mikroskopu, komparatora optycznego lub pneumatycznego czy wreszcie bez uzycia dodatkowych przyrządów.Warunki własciwego przeprowadzenia pomiaru sa następujące: ten sam materiał wzorca i mierzonego przedmiotu, taki sam kształt powierzchni wzorca i mierzonego przedmiotu, ten sam rodzaj obróbki i przedmiotu, takie same warunki porowniania.

Gwintowanie - polega na wykoaniu na powierzchni wałka lub otworu wgłębień wzdłuż linii srubowych. Rodzaje gwintowników-wstępny,zdzierak,wykanczak.Gwinty-calowe, metryczne. Podział na zarys gwintu-trójkątne,kwadratowe,okrągłe,trapezwoe symetryczne, trapezowe niesym. Cechy charakt. gwintu- srednica nominalna gwintu, średnica rdzenia śruby, srednica podziałowa sruby, skok gwintu.Pogłębianie polega na powiększaniu srednicy lub zmianie kształtu na początkowej długosci otworu. Pogłębiacze-stozkowe, czołowe.Rozwiercanie otwrów-stosuje się w celu zwiększenia dokładności otworu, w celu zmniejszenia chropowatości otworu

PARAMETRY TOCZENIA: ->prędkość skrawania(m/min) Vc,->posuw (mm/obr) Vf,->głębokość skrawania (mm) g. Vc=Π*d*n/1000 d-średnica przedmiotu obrabianego, n-prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego. PARAMETRY FREZOWANIA: ->prędkość frezowania Vc=Π*D*n/1000[m/min], D-średnica freza(mm),n-prędkość obrotowa freza(obr/min) ->prędkość posuwu Vf;+posuw minutowy[mm/min]+posuw na jeden obrót f0[mm/1obr]+posuw na jedno ostrze fz,->głębokość frezowania(skrawania) g[mm]

PARAMETRY SZLIFOWANIA
Szlifowania wałka i szlifowanie płaszczyzn->prędkość szlifowania Vs=Π*Ds*ns/1000*60 [m/s] szlifowanie wałka ->posuwy Vf0=Π*dw*nw/1000[m/min](posuw obwodowy) Szlifowanie płaszczyzn Vfw-posuw wzdłużny[mm/1obr] Vfp-posuw poprzeczny[mm/min] szlifowanie wałka i płaszczyzn->głębokość szlifowania g[mm]=(0,6+-0,85),(0,2+-0,3)

Frezy - są narzędziami wieloostrzowymi o ostrzach rozmieszczonych na powierzchniach brył obrotowych. Głowne kąty ostrza frezu->kąt przyłożenia α,->kąt natarcia γ,->kąt ostrza β,->kąt skrawania ςσ-suma kątów przyłożenia i sotrza,σ=α+β Ostrza frezów-1.ścinowe:jednościnowe,dwuścionowe, z krzywoliniowym zarysem grzbietu 2.zataczane:wg spirali Archimedesa, wg spirali logarytmicznej(rzadko stosowane), po linii prostej(rzadko stosowane). RODZAJE FREZÓW ŚCINOWYCH:walcowe,walcowo-czołowe,tarczowe,kątowe

SPOSOBY MOCOWANIA PRZEDMIOTU NA FREZARCE: -bezpośrednie na stole frezarki, w imadle maszynowym,w podzielnicy,na stole obrotowym,na stole podziałowym.

PORÓWNANIE tokarki kłowej i uniwersalnej: Kłowe nie mają śruby pociągowej,maja uproszczony układ kinematyczny,mają sztywniejszą konstrukcję i silniki napędowe o zwiększonej mocy, dają się łatwiej przezbrajać do obróbki nowych przedmiotów,sa wyposażone w specjalne urządzenia do produkcji seryjnej,ich konstrukcja umozliwia częściowaą automatyzację poszczególnych cykli obrotów.

RODZAJE SZLIFIEREK:
1. Ogólnego przeznaczenia: szlifierki do wałków, otworów, płaszczyzn.
2. Specjalizowane:(np.szlifierki do gwintów)3.specjalne(branzowe) (np.szlifierki-ostrzarki)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy