profil

podstawowe pojecia- czesto w 1klasie jako powtorzenie wiadomości z 8klasy

poleca 83% 883 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwiastek- najprostsza subst., która na drodze chem. nie da się przekształcić na prostszą. Reakcja chem. -proces, w którym subst. Ulegają przemianom prowadzącym do powstania nowej subst. O odmiennych wł. Fiz. I chem. Subst: proste- m.in. pierw. W stanie wodnym niepołączone z innymi subst. Złożone- subst., z których na drodze chem. można uzyskać subst. Proste. Zw. Chem.- subst., którą można rożłączyć na prostsze/ subst. Skł z 2 lub więcej l. Pierw połączonych ze sobą w charakterystyczny sposób. Wzór zw. Chem. stanowi zespół symboli pierw. Wchodzących w jego skład, liczba atomów tworzących cząst. Danego związku określona jest za pomocą dolnych indeksów. Prawo stosunków stałych- w procesie tworzenia się zw. Chem. pierw. Łączą się ze sobą zawsze w ściśle określonych stosunkach masowych. katalizator- subst. Która obniża en. Aktywacji, ułatwia przez to zachodzenie reakcji, sama w reakcję nie wchodzi. Atom- najmniejsza cząstka pierwiastka. Reakcja syntezy(łączenia)- z 2óch lub więcej substratów powstaje 1 produkt np. Fe+ S=Fe2S3. R. Analizy(rozkładu)- z 1 substr. Tworzą się 2 lub więcej produktówn np. Sb2 (CO3)5=Sb2O5+5CO2 R. Wymiany- r. W której następuje wymiana składników, np. Fe+ S= Fe2S3 wzór strukturalny- określa sposób powiązania atomów i rozmieszczenia w cząsteczce, wykazuje różnice między związkami o takim samym wzorze sum. Wzór sumaryczny- określa liczbę i rodzaj atomów wchodzących w skład zw. Chem. wartościowość- liczba wiązań, jakie tworzy dany pierw. W zw. Chem. Tlenki- zw. Powstałe w wyniku połączenia pierw. Z tlenem. W. tlenki- zw. Zbudowane z metalu i grup wod. Tl. 1wartościowych OH. Symbol pierw.- umowny międzynarodowy zapis pierw. Składa się z 1ej dużej litery jego nazwy łac. W przypadku zaczynających się taką samą literą należy dodać 2ą literę. Aktywność- subst. Reaguje łatwo z wieloma subst. bez katalizatora, temp., ciś. Alotropia- występowanie pierw. W kilku postaciach, A. Mogą różnić się: liczbą atomów w cząst. np. O2-tlen i O3-ozon. i sposobem rozmieszczenia at. i wł. Fiz., chem są takie same. Reakcja endoenergetyczna- r. W czasie której następuje pobieranie en. Przez układ z otoczenia. R. Enzoen.- r. W czasie której następuje wydzielenie en. Z ukł. Do otoczenia. Sposoby rozdzielania mieszanin: odparowywanie, destylacja, dekantacja, sedymentacja, adsorbcja, sączenie, przesiewanie( wykorzystanie różnic rozdrobnienia), krystalizacja(proces powstawania kryształów). Różnice między zw. Chem. a mieszaniną :
Mieszanina zw. chem.
1. Składniki łączą się w stosunki masowe:
dowolne ściśle określone
2. składniki wł. ...
zachowują zmieniają
3. składa się z:
pierw. I zw. chem. pierw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty