profil

Organizacje międzynarodowe - Mensa

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mensa jest międzynarodową organizacją, w której jedynym kryterium przyjęcia jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję.
W statucie Mensy określone są trzy cele stowarzyszenia: odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości, popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji a także stwarzanie korzystnego środowiska intelektualnego dla swoich członków.
Głównymi założeniami są apolityczność i wolność od wszelkich rasowych i religijnych dyskryminacji.
Mensa stanowi forum do wyrażania wszelkich punktów widzenia przez swoich członków pochodzących z rożnych kultur i krajów. Nie jest związana z żadną organizacją o tyle politycznym, filozoficznym, ideologicznym czy religijnym. Jako organizacja nie wyraża opinii i nie podejmuje akcji politycznych.

Pierwowzory Mensy
Pomysł zrzeszania najinteligentniejszych ludzi nie jest niczym nowym. Już 2000 lat temu Sokrates gromadził wokół siebie inteligentnych młodych ludzi z różnych środowisk. Ideę kontynuował Platon spotykając się w gaju Akademosa z młodymi intelektualistami z całego ówczesnego cywilizowanego świata. Za prekursora średniowiecznego uniwersytetu jest uważane Muzeum Aleksandryjskie, które w czasach Euklidesa było jeszcze popularniejsze od Akademii Platońskiej. Najstarszy uniwersytet, założony w Salerno szczycił się „powszechnością i przyjmowaniem wszystkich, którzy pragnęli studiować, niezależnie od rasy, religii, rangi czy majątku”.
Z czasem uniwersytety stawały się stopniowo szkołami dla mnichów, księży lub schronieniem dla ezoteryków.
Dopiero w XVI wieku odżyła starsza idea uniwersytetów jako „wszechnicy”. Rozwijały się takie ośrodki jak Accademia Platonica we Florencji, Accademia Secretorium Naturae w Neapolu czy sławna Accademia dei Lince w Rzymie, której członkiem był Galileusz. Powstało także Londyńskie Towarzystwo Królewskie dla Promocji Wiedzy Przyrodniczej, do którego należeli miedzy innymi: Boyle, Hooke i Newton.

Ponad 50 lat temu, w 1946r. Rolad Berill i dr Lancelot Lionel Ware prowadzili badania wśród osób o wysokim potencjale intelektualnym nad problemem odpowiedzi ‘nie wiem’. Postanowili wtedy powołać ‘towarzystwo dla wzajemnego rozwoju. Berill zaproponował do nowopowstałej organizacji łacińską nazwę ‘Mensa’, co oznacza ‘stół’. Nawiązywał w ten sposób do idei okrągłego stołu, przy którym nie ma znaczenia rasa, płeć, wyznanie, wiek, przekonania polityczne, wykształcenie oraz stan majątkowy, jedynym kryterium członkostwa miał być wysoki iloraz inteligencji, określony przez IQ.
Obecnie Mensa zrzesza ponad 100tys. ludzi w 100 krajach świata. Ponadto w 38 państwach znajdują się aktywne Mensy krajowe. W Polsce obowiązuje dolna granica wieku 16 lat ze względu na rodzaje stosowanych testów oraz formy działalności, ale w innych krajach można spotkać się z Mensonami młodszymi.
W Mensie istnieją kółka zainteresowań, tzw. SIG-i (Special Interest Groups), które łączą członków o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach. Istnieją także międzynarodowe SIG-i, co stwarza możliwość poznania ludzi interesujących się konkretną dziedziną.. Przykładowe polskie SIG-i to:
• 7thSea SIG - SIG piractwa, łajdactwa i ogólnie pojętego Siódmego Morza.
• GSZ Wściekłych Krasnoludków - SIG zajmuje się ogólnie pojętą turystyką.
• SIG Tajemnicy Tajemnic - odgadywanie nieodgadniętego; rozwiązywanie łamigłówek, zadań i zagadek, wymyślanie nowych; nierozwiązane problemy nauki i techniki; urządzanie konkursów, mistrzostw; publikowanie zagadek na liście dyskusyjnej i w Biuletynie.
• SIG MA - SIG miłośników matematyki i algorytmiki.
• KOTSIG - SIG miłośników kotów, kotomaniaków i wszystkich tych co mają totalnego kota na punkcie kotów
• SIG Miłośników Tańca
• SIG Miłosników Turystyki Górskiej


Członkowie mogą uczestniczyć we wszystkich imprezach mensańskich organizowanych na całym świecie. Na spotkania krajowe czy międzynarodowe zapraszani są wszyscy Mensanie. W czasie podróży do innych krajów Mensami mogą korzystać z usług tzw. SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers), który umożliwia znajdowanie za granicą przewodników pomocnych w zwiedzaniu lub gospodarzy oferujących noclegi za symboliczną kwotę lub bezpłatnie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty