profil

Ogólne spojrzenie na sztukę średniowiecza

poleca 87% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Początek dziejów średniowiecza przypada na rok 476 - rok obalenia ostatniego cesarza Rzymu, zaś jego koniec wyznacza rok 1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków lub 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba.
Wieki średnie to czas niepodzielnego panowania śiatopoglądu chrześcijańskiego, który wyznaczał kierunki rozwoju nauki, kultury i sztuki. Zaczął się on rozprzestrzeniać już od 313 roku, kiedy to na mocy edyktu mediolańskiego ustały prześladowania chrześcijan. Od tego czsu w europie, zaczęła się rozwijać z wielką siłą, nie tylko chrześcijańska duchowość, ale tak że nauka i kultura. Ośrodkami tego rozwoju były liczne klasztory.
Średniowiecze wyrasta i opiera się na dorobku starożytnych Greków, zarówno w zakresie kultury, nauki i sztuki
Sztuka średniowiecza rozwijałą się najbujniej w odrębie kościoła i była sztuką uniwersalną. Rozwijała się ona w trzech dziedzinach:
- Muzyki
- Sztuki plastycznej
- Architektury

W średniowiecznej europie powstają liczne uniwersytety. W 1364 roku w Krakowie zostaje założona Akademia Krakowska ( zał. Kazimierz Wielki), a na przełomie XIV-XV w. odnowiona przez Jadwigę i Władysława Jagieło.

Podoba się? Tak Nie