profil

Test z religii

poleca 70% 929 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PYTANIA TESTOWE DLA KLASY I „A”1.ILE TYGODNI MA ROK LITURGICZNY? (można pomylić się o 7 dni)
2.W KTÓRYM ROKU PRZED NASZĄ ERĄ URODZIŁ SIĘ CHRYSTUS?
3.ILE LAT MIAŁ ARTUR BOBOLA, KIEDY ZOSTAŁ ZAMORDOWANY?
4.JAKI JEST SYMBOL DAWNYCH ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH?
5.DOPASUJ IMIONA ŚWIĘTYCH DO DNIA IM POŚWIĘCONEGO:
a) św. Andrzej A 12 stycznia
b) św. Anna B 28 stycznia
c) św. Agnieszka C 20 kwietnia
d) św. Arkadiusz D 23 kwietnia
e) św. Barbara E 26 lipca
f) św. Marcin F 11 listopada
g) św. Tomasz G 30 listopada
h) św. Wojciech H 4 grudnia
6.W JAKI DZIEŃ OBCHODZIMY WNIEBOWSTĄPIENIA?
7.CO OZNACZA SKRÓT „SJ”?
8.OD KTÓREGO ROKU A. BOBOLA JEST PATRONEM POLSKI?
9.PODKREŚL TE ULICE, KTÓRE RZECZYWIŚCIE WYSTĘPUJĄ W TORUNIU.
a) ul. Św. Anny
b) ul. Św. Katarzyny
c) ul. Św. Wojciecha
d) ul. Św. Kingi
e) ul. Królowej Jadwigi
f) ul. Bł. Siostry Faustyny
10.KIEDY JADWIGA ZOSTAŁA ŚWIĘTĄ?
11.NAJBARDZIEJ ZAGORZAŁYM ZWOLENNIKIEM POGLĄDU O ISTNIENIU JEZUSA BYŁ ŻYJĄCY W LATACH 60-TYCH WIPER. CZY JEGO POGLĄD TO:
a) wiperonizm
b) wiperyzm
c) wiperowizm
d) nie było żadnego Wipera
12.JAK MIAŁ NA IMIĘ FLAWIUSZ?
a) Józef
b) Juliusz
c) Jerzy
d) Konstanty Ildefons
13.CO SIĘ DZIEJE 1 STYCZNIA?
a) Jest święto, ale nie pamiętam jakie…
b) Wszyscy śpią po Sylwestrze
c) Święto Świętej Bożej Rodzicielki
d) Święto Kościoła
e) Nie pamiętam – byłam(em) u ciotuni
14. KIEDY BYŁ SOBÓR EFEZKI?
a) 1400
b) 2346
c) 346
d) 431
15.O CO CHODZI W ŚWIĘCIE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA?
a) o Niepokalane Poczęcie
b) o Niepokalane Poczęcie Jezusa
c) o Niepokalane Poczęcie Maryi
d) o Niepokalane Poczęcie Józefa
16.CO OZNACZA GRECKIE SŁOWO
 ???
17.JAK NAZYWAJĄ SIĘ KSIĘGI, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD KANONU BIBLIJNEGO KATOLICKIEGO, A PRZEZ PROTESTANTÓW UZNAWANE ZA APOKRYFY?
a) deuterokanoniczne
b) prawdy apokryficzne
c) montwy
d) sensylle
18.W KTÓREJ Z ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ TYTUŁY WYŁĄCZNIE PISM APOKRYFICZNYCH?
A Apokryfy dzieciństwa Jezusa
B Ewangelia pseudo-Mateusza
C O odejściu Błogosławionej Maryi Dziewicy
D Listy do Tyfusa
E Ewangelia św. Jana
a) A B D
b) E A C
c) A B C
d) D A
19.CZY APOKRYFY DOTYCZĄ TYLKO NOWEGO TESTAMENTU?
a) tak
b) nie
c) nie wiadomo
d) tak, ale tylko w Biblii protestanckiej
20.CO SYMBOLIZUJĄ SCHODY W KOŚCIELE
a) wznoszenie się ku Bogu
b) zwiększone albedo
c) Kościół się wznosi
d) w piekle robi się już ciasno
21.JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE CHRYSTUS PODCZAS EUCHARYSTII?
a) wita nas (dzień dobry)
b) mówi (ble ble ble)
c) składa ofiarę
d) posyła nas (ffffrrruuuu!!!!!!)
22.CO TO JEST SEKRET?
23.PRZEZ CO BÓG OBJAWIA SWOJĄ TAJEMNICĘ?
24.PODAJ DEFINICJĘ HEREZJI.
25.CO TO JEST DOKETYZM?
26. DUALIZM?
27. ARIANIZM?
28.NA CZYM POLEGAŁA HEREZJA APOLLINEGO?
29.JAK NAZYWAMY OFICJALNE WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA, KTÓRE STAJĄ SIĘ WYJAŚNIENIEM I DOPEŁNIENIEM SŁOWA BOŻEGO?
30.WYMIEŃ TRZY DATY ŚWIĄT ZWIĄZANYCH Z MARYJĄ.
31.JAKIE ŚWIĘTO OBCHODZIMY 25 MARCA?
32.JAKO KOGO POZDRAWIA MARYJĘ ANIOŁ GABRIEL W CHWILI ZWIASTOWANIA?
a) pełną łaski
b) wybraną przez Boga
c) Bożą kobietę
d) wybraną przez los
33.PAPIEŻ PIUS IX OGŁOSIŁ DOGMAT NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. W KTÓRYM TO BYŁO ROKU?
a) 1849
b) 1783
c) 1854
d) 1749
34.JAK NAZYWAJĄ MARYJĘ OJCOWIE TRADYCJI WSCHODNIEJ?
a) Matką Kościoła
b) Całą Świętą
c) Matka Jezusa
d) Boże Wybranką

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy