profil

Cztery rodzaje oddziaływań - sktót

poleca 83% 728 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cztery rodzaje oddziaływań

Cały znany nam wszechświat istnieje, ponieważ cząstki elementarne oddziaływują, czy to rozpadając się, anihilując, lub tez odpowiadając na siły powstałe wskutek obecności innych cząstek (np. podczas zderzeń). Są trzy rodzaje oddziaływań pomiędzy cząstkami (silne, słabe, grawitacyjne i elektromagnetyczne):


Powinniśmy pamiętać o następujących definicjach:

Siła:
Efekt wywarty na dana cząstkę przez obecność innej cząstki.
Oddziaływanie:
Siły i rozpady jakim podlega dana cząstka.
Słowo \"oddziaływanie\" nie oznacza tego samego co słowo \"siła\", \"oddziaływanie\" jest określeniem o szerszym znaczeniu. Często te słowa są zamieniane, ale fizycy wola słowo \"oddziaływanie\".

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: