profil

Zagrożenia ze strony atmosfery dla człowieka

poleca 87% 112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Zagrożenia ze strony atmosfery dla człowieka

Atmosfera jest zewnętrzną, gazową sferą. Atmosfera ziemska otacza ziemię. To właśnie w atmosferze zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe. Na pogodę w danym obszarze wpływają elemeny meterologiczne czyli:
- temperatura
- ciśnienie,
- wiatry,
- opady.
Prawie każdy z tych czynników powoduje, że atmosfera zagraża człowiekowi.

Zagrożenia jakie są ze strony atmosfery dla człowieka to:
1. Mróz, gdzie możemy wyróżnić dwa rodzaje zagrożeń:
- oblodzenie i zalodzenie, które wywoływane jest niską temperaturę. Dochodzi do tego, gdy na dworze jest minusowa temperatura (-30 do -50). Wskutek tego dochodzi do zalodzenia znacznych obszarów ,a u ludzi do odmrożeń, a nawet śmierci w wyniku wychłodzenia organizmu. Tak niska temperatura prowadzi także do oblodzenia torowisk i dróg, co może sparaliżować transport.
- lawiny i osunięcie gruntu wywoływane jest przez temperaturę i opady. Dochodzi do nich, gdy najpierw pada deszcz lub inny opad i jest zimno. Wtedy ulega on zamarznięciu, a potem w skutek ocieplenia dochodzi do lawiny czyli np.śnieg osuwa się po zboczu gór zabierając ze sobą wszystko co napotka.

2.Huragany czyli wiatry są ogromnym zagrożeniem. Huragany są to gwałtowne, porywiste wiatry, najczęściej niszczą one wszystko co napotkają na swej drodze.Zmiatają one z powierzchni ziemi domy i inne budynki nie mówiąc o ludziach.

3.Susze wywołane są przez wysokie temperatury i brak opadów. Dochodzi do nich, gdy przez dłuższy czas na danym obszarze nie pada deszcz, ani nie pojawia się inny opad. Do suszy dochodzi głownie na obszarach o wysokiej temperaturze, bowiem one jeszcze dodatkowo wysuszają glebę i zbiorniki wodne co przyspiesza suszę. Susze powodują wysychanie zbiorników wodnych co jest przyczyną strat w ludziach i gospodarce. Susze wywołują także pożary, w których giną ludzie, ich dobytek oraz rośliny i zwierzęta.

4. Powodzie wywołane mogą być:
- przez ocieplenie po zimie. Dochodzi do nich wskutek topienia się zamarzłego przez zimę na górach czy w innych miejscach opadu, wtedy w zbiornikach wodnych jest nadmiar wody co powoduje, że zaczynaja one wylewać lub od razu stopiony opad zostaje na polach.
- przez nadmiarny opad. Dochodzi do nich przez przekroczenie stanu alarmowego wód w skutek nadmiernych opadów. W momencie kiedy dojdzie do przekoczenia brzegów zbiorników wodnych, woda zaczyna się wylewać na pobliskie tereny. Powodzie powodują liczne ofiary w ludziach i straty w gospodarce.

5. Mgły oraz nadmierne i długotrwałe opady powodują utrudnienia lub paraliż komunikacji:
- Mgła powstaje przez skropienie i oziębienie pary wodnej, czyli przyczynami powstania są opady i temperatura.
- Nadmierne opady połączone z silnymi wiatrami połączone z wyładowaniami atmosferycznymi, moga być przyczyną śmierci wielu ludzi i szkód w budownnictwie. A opady w połączeniu z mrozami lub wiatrami mogą powodować zatopienia, zaspy paraliżujące komunikację, łączność oraz zaopatrzenie. Mogą powodowac one także ofiary w ludziach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty