profil

Zarys powstawania stowarzyszeń i organizacji turystycznych w Polsce i na świecie. Polityka Turystyczna państwa.

poleca 83% 702 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyny upowszechnienia turystyki:
-Początki turystyki nowożytnej należy wiązać z początkiem transportu kolejowego a także wodnego(statki parowe), w XIX wieku. Podróży stały się szybsze i tańsze.
-Industrializacja(rozwój przemysłu), zmiana profilu działalności społeczeństw. Przestali być rolnikami, żyją w miastach. Potrzebują większego kontaktu z naturą.
-Konieczność wypoczynku (po wprowadzeniu 8 godzinnego dnia pracy)
-Płatne urlopy i wolny czas, który można było wykorzystać na wypoczynek.

W XIX wieku, w 1865 roku w Anglii - powstało pierwsze biuro podróży. Wtedy tez odbyła się pierwsza wycieczka z tegoż biura. Zorganizowana została przez T.Cook’a z Anglii do Szwajcarii w góry.

1857 w Anglii – pierwsza organizacja miłośników gór „Angielski Klub Alpinistyczny”
1873 w Polsce – powstała organizacja „Galicyjskie Towarzystwo Alpinistyczne”
!906 w Polsce – powstaje” Polskie Towarzystwo Krajoznawcze”
1957 w Polsce – dwa powyższe towarzystwa połączyły się w PTTK „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze”

1906 w Polsce – powstał w Krakowie „Polki Związek Turystyki”. Skupiał hotelarzy, restauratorów, kierowców autobusów, a także władze niektórych miast. Skupiał podmioty gospodarcze. Była to pierwsza organizacja o charakterze branżowym.

1990 w Polsce – upadek systemu , przejście na gospodarkę rynkową, stwarzająca warunki rozwijania się turystyki.

Parenaście lat temu widoczna była tendencja turystyki z północy na południe i ze wschodu na zachód. Obecnie zmienia się to w przeciwna stronę.

XIX wiek – 1914 – I etap w rozwoju turystyki
1914 – 1945 – II etap w rozwoju turystyki
1945 – teraz – III w rozwoju turystyki

Polska
-8% udział turystyki w PKB
-7,1% udział w zatrudnieniu
-8% wydatki inwestycyjne na turystykę w 2004
-833 mln zł. Wpływy do budżetu państwa
-15 mln podróży/rok – turystyka przyjazdowa
-7-8 mln podróży/rok – turystyka wyjazdowa
-60 mln podróży/rok – turystyka krajowa
-4,4 mld $ - przychody z turystyki przyjazdowej

Europa
-10-11% - udział turystyki w PKB UE
-12% udział turystyki w zatrudnieniu w UE
-760 mln podróży/rok 2004 – liczba podróży zagranicznych
-o 5,9% wzrosła liczba podróży w roku 2005 do sierpnia (barometr WTO)
-414 mln podróży/rok 2004 – liczba podróży w Europie
-54% - udział Europy w stosunku do świataEtapy cyklu turystycznego:
1. badanie rynku
2. planowanie rozwoju turystyki (strategii)
3. budowa infrastruktury turystycznej i para turystycznej (tworzona nie tylko dla turystów ale służy też turystyce np. drogi)
4. przygotowanie kadry
5. model organizacyjny turystyki
6. rozwój gospodarki turystycznej (tworzenie potencjału turystyki)
7. kreowanie produktów turystycznych
8. promocja turystyki (informacja turystyczna)
9. badanie rynku (ocena prowadzonej polityki i cykl zaczyna się od nowa)

Polityka turystyczna państwa jest skuteczna wtedy, jeśli podejmowane są działania na wszystkich etapach cyklu turystycznego.

Model organizacyjny turystyki to struktury, które zarządzają turystyka w całym kraju, razem tworzą system organizacyjny turystyki, który składa się z następujących elementów:
-rządowa administracja centralna
-regionalna administracja rządowa
-systemy promocji i informacji turystycznej
-samorząd gospodarczy sektora turystyki
-podmioty komercyjne (przedsiębiorstwa)
-organizacje społeczne turystyki (stowarzyszenia)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy