profil

Periodyzacja dziejów Polski

poleca 84% 585 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

a) Państwa plemienne VIII-Xw.
b) Monarchia patrymonialna Xw-1320r ( XIVw)
- nonarchai wczesnopiastowska Xw-1138r
- rozbicie dzielnicowe 1138r-1380r
c) Monarchia stanowa 1380r-1454r
d) Rzeczpospolita szlachecka 1454r-1795r
- Demikracja szlachecka 1454r-1657r
- Olignarchia magnacka 1652r-1764r
Geneza monarchii Konstytucyjnej 1764r-1764r
e) Zabory 1772r (I), 1793r (II), 1795r (III) do 1920r
f) II RP 1918r/1920r-1939r
g) Okupacja 1939r-1944r/1945r
h) Polska Lubelska 1944r/1945r-1952r
i) PRL 1952r-1989r
j) III RP od 1989r

Podoba się? Tak Nie