profil

Początki ludzkości

poleca 84% 770 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

1.Antropogeneza-kształtowanie się istoty ludzkiej. 2.5 mld lat temu-rozpoczęcie kształtowania się globu ziemskiego. 3.4-5 mln lat temu-wyodrębnienie się istot człowiekowatych. 4.Etapy ewolucji człowieka:a)2 mln lat temu-najodleglejsze początki Homo.b)200 tys.lat
temu-homo sapiens c)140-30 tys.lat temu-człowiek neandertalski d)40 tys.lat temu-homo sapiens sapiens. 5.Społeczność paleolitu->łowiecko-zbieracka:*koczowniczy tryb życia,*grupa przemieszczająca się, *małe,kilkunastoosobowe grupy.6.40-10tys.lat p.n.e- człowiek opuszcza Afrykę i zdobywa inne kontynenty. 7.Mln.lat temu-w Europie pojawia się pierwszy człowiek; 40 tys.lat temu-homo sapiens sapiens dociera do Europy
(Hiszpania,pół-zach.Francja,Skandynawia)

8.Rewolucja neolityczna-jakość,znaczenie zmian: *podjęcie osiadłego trybu życia,*świadoma produkcja rolnicza,*udomowienie i hodowla zwierząt,*rzemiosło koło garncarskie,glina,obróbka metalu miękkiego, *rozwarstwienie społeczne.9.Osiedla protomiejskie-osiedla podobne do miast,ich mieszkańcy zajmowali się rolnictwem(Jerycho,Catal Huyuk)10.IV tys.p.n.e-bliski wschód-Sumerowie-zatoka Perska- rewolucja urbanistyczna.11.Miasta-państwa Sumerów: *Ur,*Uruk,*Lagasz,*Eridu,*Nippur 12.Kodeks Hammurabiego:*potępienie kazirodztwa,*prawo talionu, *kobieta jako podmiot prawa-sama decydowala o sobie, *podział społeczeństwa(1.Awilumi 2.Muszkeni 3.Wardumi) 13.Tiglatpilezar II-władca Asyrii-reformator armii-utworzył stały,zawodowy korpus,podbił Syrię,Babilonię i Egipt.

14.Armia asyryjska:*piechota->łuki,*wojownicy->tarcze, *kawaleria->jeździli na oklep,*wojska inżynieryjne->machiny oblężnicze,*oddziały taborowe->zaopatrzenie armii. 15.Warunki naturalne Egiptu:*mała ilość surowców natur., *żyzna ziemia-papirus->materiał budowlany,surowiec do produkcji łodzi,zwoje do pisania,*duże ilości kamienia materiał budowlany.16.Społeczeństwo w Egipcie:1.Faraon 2.Kapłani 3.Rzemieślnicy,kupcy,lekarze,pisarze 4.Chłopi 5.Niewolnicy. 17.Pismo egipskie:a)hieroglificzne-"święte znaki"-używane do pisania wielkich napisów na kamieniach- 700 znaków b)hieratyczne-odmiana hieroglifów stosowana przez kapłanów c)demotyczne-pismo ludowe 18.Fenicja-
dopełnienie ewolucji pisma-alfabet;żeglarstwo,kupiectwo. Położenie:Bliski wschód.Miasta:Tyr,Sydon,Byblos,Ugarit, Arados.
19.Wpływy Fenicjan:poł.Hiszpania,pół-środ.Afryka, Sardynia,Cypr. 20.Hebrajczycy-Żydzi-Izraelici-->Palestyna; lud semicki tworzony przez 12 plemion,monarchia(1000-965 r.p.n.e)-->Saul,Dawid,Salomon<--Świątynia Jerozolimska. 21.Po śmierci Salomona rozpad państwa na Królestwo Izraela (do 721r.p.n.e)i Królestwo Judy(597 i 587 r.p.n.e- Nabuchodonozor II-niewola babilońska) 22.Persja-wyżyna irańska, jej zach. część-550-330r.p.n.e ; król Cyrus II Wielki-zjednoczył Presję;Dariusz Wielki,Kambyzes. 23.Stolice Persji:*Suza- stolica administracyjna,*Persepolis-stolica religijna,*Babilon i Ekbatana-miasta stołeczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty