profil

Alkohol szkodzi zdrowiu

poleca 84% 859 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SĄD NAD ALKOCHOLEM PRZEDSTAWICIEL OŚRODKA POMOCY ALKOHOLIKOM

Nazywam się (wpisz swoje dane.Pracuję w Ośrodku profilaktyki, edukacji i terapii uzależnień „Olcha”. Chciałabym dziś uświadomić państwa, jakie problemy sprawia zespół uzależnienia od alkoholu (alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, nałóg alkoholowy). Jest to ciężka, przewlekła i postępująca choroba polegająca na fizycznym i psychicznym uzależnieniu od alkoholu. Chorobę te, która dotyka nie tylko osobę pijącą, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną frustrację, tłumienie emocji, rozczarowania, kłamstwa, stresy, lęki, obawy i dramaty. i Jest to choroba, którą można zatrzymać w każdej fazie. Alkoholizm można i trzeba leczyć. Przyczyn alkoholizmu jest wiele właściwie zależy ona w zupełność od człowieka. Przykładowymi powodami popadania w tę chorobę są przyczyny: genetyczne, psychologiczne, środowiskowe, socjalne. Najczęstszy jest wpływ czynników genetycznych. Dana osoba ma cztery razy większe szanse zostania alkoholikiem, jeżeli jest nim jedno z rodziców. Jednak niektóre dzieci pochodzące z rodziny alkoholików pozostaje w abstynencji. Dlatego naszym celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej i ewentualnych problemach, które można napotkać na drodze wychodzenia z uzależnienia. Uczymy, co robić by nie pić i jak zapobiec ewentualnym nawrotom picia. Pomagamy również najbliższym alkoholika zrozumieć ich problemy wynikające z alkoholizmu; uczymy jak pomagać komuś bliskiemu w zaprzestaniu picia.
Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła profesjonalny test do rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu- AUDIT.
Test ten posiada następujące zalety:
-jest wystandaryzowany w sześciu krajach
-rozpoznaje picie szkodliwe i ryzykowne
-jest szybki i elastyczny
-jest pomyślany jako narzędzie dla pracowników POZ
-zawiera procedurę uzupełniającą tzw. Kliniczne Narzędzie Przesiewowe
-jest zgodny z kryteriami i definicjami picia alkoholu zawartymi w ICD-10 (wg Międzynarodowej Kwalifikacji Chorób i Przyczyn Zgonów.
-dotyczy aktualnego poziomu i stylu picia
- jest to bardzo tania metoda do zastosowania u wszystkich pacjętów.
Test AUDIT składa się z 3 części. Ich kolejności jest istotna:
Cz.. I: Dotyczy picia ryzykownego
-częstotliwości picia
-typowa ilości wypijanego alkoholu
-częstotliwości nadmiernego picia
Cz. II: dotyczy objawów uzależnienia
-utrata kontroli nad piciem
-picie staje się coraz ważniejszą sprawą w życiu
-potrzeba porannego picia
Cz. III: Dotyczy picia szkodliwego
-poczucie winy po wypiciu alkoholu
-zanik pamięci spowodowany piciem alkoholu
urazy fizyczne spowodowane piciem alkoholu
-zainteresowanie innych osób piciem danej osoby
Badania kliniczne:
-zaczerwienienie spojówek
-odbiegające od normy unaczynienie skóry
-drżenie rąk
-drżenie języka
-powiększenie wątroby
-poziom GGTP
Kliniczne narzędzie przesiewowe dotyczy: doznanych urazów fizycznych
-urazy głowy doznane po 18 r.ż
-urazy kości doznane po 18 r.ż.
Po przeprowadzeniu testu, wykonaniu badań klinicznych i oceny tych czynności możemy wyjaśnić, na czym polega picie ryzykowne i zwrócić uwagę na zagrożenia wiodące daną osobę do nieuchronnej samozagłady. Ocenę AUDIT łączną do 8 punktów możemy uznać za bezpieczną, jakkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że czasami należy interweniować u pacjenta już od 6 punktów. (Młodzi ludzie nie powinni pić w ogóle alkoholu). Jeśli wynik jest większy niż 13 punktów to może to oznaczać, iż nasz pacjent ma poważne problemy z alkoholem i należy przeprowadzić specjalistyczne badania w kierunku uzależnienia w Specjalistycznej Poradni Przeciwalkoholowej. Również, jeśli wynik badania klinicznego jest większy niż 5 oznacza to, iż pacjentowi (jego organizmowi odpowiada już stopniowa destrukcja)-konieczna jest interwencja.
Standardową porcją, którą będziemy przeliczać w teście AUDIT jest:
SZKLANKA PIWA 200ml O MOCY 5% = LAMPKA WINA 100ml O MOCY10% = KIELISZEK WÓDKI 25ml O MOCY 40%
Rozsądny limit dla mężczyzn nie więcej niż 4 standardowe porcje 5 razy w tygodniu; dla kobiet nie więcej niż 2 standardowe porcje 5 razy w tygodniu. Dwa dni w tygodniu muszą być bez alkoholu.
Nałóg alkoholowy jest trudny do rozpoznania i leczenia gdyż człowiek ten nie przyznaje się przed sobą i innymi, że potrzebna jest mu pomoc. Jednak jest parę wskazówek,dzięki którym bliscy jak i sam zainteresowany mogą sprawdzić czy nadużywa on alkoholu. Oto te objawy:
-czasowe „wyłączenia” świadomości, lub zaburzenia pamięci;
-wahania nastroju, aż do całkowitej utraty koordynacji ruchowej;
-powtarzające się kłótnie i bójki z członkami rodziny, przyjaciółmi;
-ciągłe spożywanie alkoholu, po to żeby się zrelaksować, pocieszyć, zasnąć, poradzić z problemami, czy po prostu poczuć się ‘normalnym’;
-bóle głowy;
-lęk;
-bezsenność;
-nudności i inne nieprzyjemne objawy przy próbach zaprzestania picia;
-zaczerwienienie twarzy, popękane naczynka na twarzy;
-szczękliwy głos;
-trzęsące się ręce;
-przewlekłe biegunki.
Alkoholizm jest choroba przewlekłą, postępującą, POTENCJALNIE ŚMIERTELNĄ. Może ona doprowadzić do różnych schorzeń:
A) FIZYCZNYCH:
-hipoglikemia;
-uszkodzenie tkanki mózgu i serca;
-przewlekłe zapalenie żołądka;
-poszerzenie naczyń skórnych;
-przewlekłe zapalenie trzustki;
-impotencja u mężczyzn;
-uszkodzenie płodu u ciężarnej kobiety;
-zwiększone ryzyko raka krtani, przełyku, żołądka, trzustki, wszystkich części przewodu pokarmowego;
-niedobór żywieniowy;
-marskości wątroby;
-zwyrodnienia wielonerwowe (silne bóle kończyn dolnych, następnie ich niedowład);
-padaczka alkoholowa;
-otępienie alkoholowe.
B) PSYCHCZNYCH:
-majaczenie alkoholowe ( w zaawansowanym alkoholiżmie)
-okresy wielkiego lęku
-zaburzenia snu
-zaburzenia orientacji (miejsca, czasu, sytuacji)
-złudzenia wzrokowe, czuciowe
-urojenia prześladowcze
-obłęd opiliczny
U młodych w szczególności:
-obniżenie sprawności intelektualnej
-zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci
-zmęczeni, zwiększona pobudliwości i drażliwości.
Są to tylko niektóre schorzenia spowodowane alkoholizmem.
Uzależnienie jednego członka rodziny zagraża jej całej. Małżonkowie i dzieci osoby uzależnionej albo rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie albo rezygnują z nadziei na lepsze życie. Powstaje współ uzależnienie, czyli głębokie uwikłanie w chorobę alkoholową małżonka lub rodzica. Współ uzależnienie obejmuje często:
a.poczucie konieczności kontrolowania postępowania i odciągania od alkoholu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie:
b.próby ochraniania przed konsekwencjami picia oraz gotowość do poświecenia siebie;
c. „huśtawkę emocjonalną” i naiwną wiarę w przyrzeczenia poprawy, poczucie skrzywdzenia;
d. próby dominacji przejmowania wszystkich obowiązków związanych z domem.
Nigdy nie należy samemu leczyć alkoholika, gdyż można popełnić wiele poważnych błędów.Co w konsekwencji tego pogorsz tylko jego stan i utrudni póżniejsze leczenie przez specjalistę. Zamiast samodzielnego leczenia należy postawić stanowcze żądanie, aby osoba ta poszła do specjalisty. Zamiast samemu leczyć spróbuj inaczej;
-nie karać, nie grozić;
-nie ukrywać butelek, nie wylewać alkoholu;
-nie brać odpowiedzialności za alkoholika;
-nie osłaniać alkoholika, nie ukrywać szkód i wybryków;
-nie pić alkoholu razem z alkoholikiem;
-nie domagać się i nie akceptować nierealistycznych obietnic dotyczących zaprzestania lub ograniczania picia;
-nie posługiwać się dziećmi do wywierania wpływu na alkoholika.
Jeżeli rodzina chorego będzie się trzymać tych wskazówek to już 1/3 sukcesu. Reszta sukcesu to, aby pomóc sobie i swoim bliskim, którzy również cierpią z powodu alkoholika w rodzinie. A możemy sobie pomóc mówiąc sobie jasno i zdecydowanie, że osoba uzależniona musi skorzystać z pomocy specjalisty.Następnie uświadomić sobie gniew, poczucie krzywdy, rozpaczy, smutku to pomaga. Dobrze traktować siebie i nie dać się poniżać. Nienależy zamykać się w kręgu swojego nieszczęścia, lecz pielęgnować kontakty z ludzimi. Nie można się wstydzić tylko trzeba korzystać z wszelkiej dostępnej pomocy. Prawo zabrania bicia i maltretowania. Bliscy maja również prawo wycofać się z miejsca, które je niszczy i ratować się.
W rodzinach alkoholików najbardziej cierpią dzieci. Są one zagubione, wylęknione i bezbronne. Najczęściej są ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. Wiele dzieci stara się zachować picie rodzica w tajemnicy. Wstydzą się i boją się, że zostaną odrzucone przez rówieśników.. Maja zaburzenia emocjonalne związane z lękiem. Są skryte. Ukrywają swoje uczucia oraz je tłumią, przez co czują się osamotnione i częściej zapadają na różne choroby.
Uczą się, że nie mogą polegać na swoich rodzicach i przestają ufać ludziom. Biorą na siebie nadmierna odpowiedzialności za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych nie umieją się bawić. Dzieciom takim należy pomagać i chronić. Nie tylko przed nadmiernym używaniem napojów alkoholowych. Należy im pomóc w tym, aby;
-nauczyły się rozumieć, że ich rodzic jest chory i potrzebuje pomocy, a one nie są temu winne;
-uczyły się pozytywnego stosunku do samego siebie (nauczyły się bawić i dbać o siebie)
-zaczęły wyrażać swoje uczucia i potrzeby (umiały prosić o pomoc i przyjmować ja, uczyć się zaufania)
Ciągła żądza napicia się alkoholu sprawia, że osiągnięcie głównego celu terapii, czyli abstynencji, jest niezwykle trudne. Alkoholik zawsze zaprzecza, że powodem jego problemów jest alkohol i zwala winę na wszystko inne. Wśród alkoholików, którzy poza swoją chorobą są zdrowi i maja poparcie rodziny 50%-60% nie pije już pod koniec pierwszego roku terapii. Większość z nich pozostaje na stałe w abstynencji. Gorzej już jest z osobami o zniszczonym zdrowiu lub braku poparcia ze strony bliskich. Mają oni słabsza motywacje do zerwania z nałogiem. Problem z powrotem do zdrowia maja również ci, u których występują zaburzenia psychiczne. U takich ludzi powodzenie terapii mierzy się okresami abstynencji, zmniejszona ilością konsumowanego alkoholu, lepszym zdrowiem i lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Leczenie można zacząć tylko wtedy, kiedy osoba ta zrozumiała fakt, że ma problem z piciem i zgadza się na jego zaprzestaniem. On czy ona musza być zmotywowani do zmiany. Leczenie przebiega w dwóch etapach:
a. zaprzestanie spożycia alkoholu- detoksykacja;
b. zdrowienie
Detoksykacja, jako taka nie zmniejsza głodu alkoholowego, dlatego też trudno jest przeprowadzić proces zdrowienia. Dla osoby we wczesnym stadium są tylko nieznaczne objawy odstawienia (lęk, zaburzenia snu). Odstawienia u długoletnich alkoholików może doprowadzić do niekontrolowanych trzęsień, spazmów, paniki, halucynacji, czyli do drżączki porannej. Jeśli pacjent w takim stanie nie ma profesjonalnej opieki, śmiertelność może dojść do10%.Dlatego detoksykację u pacjentów z dużym stażem picia należy przeprowadzać pod okiem specjalisty- czasem nawet podczas pobytu w szpitalu czy ośrodku terapeutycznym. Leczenie obejmuje jedno lub kilka leków ( benzodiazepiny, disulfiram, trój cykliczne leki przeciwdepresyjne). Kluczem do pełnego zdrowia jest całkowita abstynencja, gdyż byli alkoholicy mogą bardzo szybko znowu wrócić. W zdrowieniu pomaga bardzo szeroki program leczenia, który obejmuje programy edukacyjne, terapie grupowe, włączenie rodziny, czy udziału w grupach samopomocy.
W Polsce jest 800 grup Anonimowy Alkoholików oraz wiele innych, do których można zwrócić się po pomoc. Należy pamiętać, że alkoholikiem nie jest tylko ten żur pod płotem, ale również biznesmen, który musi codziennie wypić dwa kieliszki ginu, aby czuć się dobrze. Alkoholikiem może zostać każdy, kto nie uważa na to ile pije i jak często. Należy pamiętać, że nawet ilość rozsądnego limitu nie eliminują ryzyka uzależnienia szkodzą zdrowiuPodoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut