profil

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastów

poleca 85% 1171 głosów

Mieszko I Bolesław Chrobry Chrzest polski Bolesław Krzywousty Mieszko II Kazimierz Odnowiciel

Stosunki polsko-niemieckie na przełomie dziejów prezentowały się różnie. Od samego początku istnienia państwa polskiego polityka zagraniczna z naszymi zachodnimi sąsiadami układała się dość burzliwie. Okres panowania pierwszych Piastów (X-XII wieku) to czasy wzlotów i upadków w stosunkach z Cesarstwem.

Pierwszym krokiem Mieszka I ku uzyskaniu przychylności sąsiadów było przyjęcie przez Polskę chrztu w kościele chrześcijańskim w 966roku. Odebrało to pretekst do najazdów na państwo Polan. Od tego wydarzenia stosunki księcia polskiego z Cesarstwem układały się bardzo dobrze, z czego niezadowoleni byli nadgraniczni margrabiowie niemieccy, którzy dążyli do poszerzenia swojej władzy. Wynikiem tego była bitwa pod Cedynią w 972roku w dniu św. Jana Chrzciciela(24 czerwca). Zwycięstwo Mieszka I zbliżyło go do Cesarza. Jednakże ten kazał księciu polskiemu oddać swego syna-Bolesława na dwór cesarski. Stosunek Cesarstwa zmienił się, gdy w 979roku mało miejsce starcie wojsk polskich z niemieckimi, cesarz Otton II zaatakował nieudanie państwo Polan. Dzięki temu zwycięstwu zyskaliśmy Pomorze.

Po Mieszku I na tronie zasiadł jego syn-Bolesław Chrobry, w tym czasie cesarzem był Otton III. Księcia polskiego i niemieckiego władcę łączyła przyjaźń. Stosunki za czasów panowania Ottona III układały się bardzo dobrze. Kolejną istotną datą w historii Polski był rok 1000 kiedy to Cesarz niemiecki przybył z pielgrzymką do Gniezna na grób św. Wojciecha, który zginął męczeńską śmiercią w trakcie wyprawy na Prusy. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego Cesarz wyraził zgodę na koronację Bolesława, co wyrażone zostało podarowaniem przez Ottona III diademu i włóczni św. Maurycego oraz uznał go „bratem i współpracownikiem” w próbie realizacji Cesarstwa uniwersalnego. Plany koronacji pokrzyżowała jednak nagła śmierć Cesarza w 1002 roku. Na tronie zasiada Henryk II. Pogorszeniu ulegają nasze stosunki z sąsiadami. Efektem były wojny polsko-niemieckie, które miały miejsce w latach 1002-1018 i były podzielone na trzy etapy. W latach 1002-1005 wojskom polskim udało się zająć Łużyce, Milsko i Miśnię (1002 rok). W roku 1003 Chrobry zajął Czechy, Morawy i Słowację. Odmówił złożenia Cesarzowi Henrykowi II hołdu z Czech i po interwencji niemieckiej stracił wszystkie te ziemie na mocy pokoju pod Poznaniem. Kolejnym etapem wojen były lata 1007-1013, wtedy to Chrobry ponownie zajął Milsko i Łużyce. Ta faza wojen polsko-niemieckich została zakończona w 1013 roku pokojem w Merseburgu, na mocy którego ziemie miały pozostać w rękach Bolesława. Ostatni etap walk w latach 1015-1018 był zakończony pokojem w Budziszynie, dzięki któremu Polska zyskała Łużyce, Milsko, Morawy oraz pomoc wojsk niemieckich w wyprawie na Ruś Kijowską (przyłączenie Grodów Czerwieńskich). W roku 1025 Bolesław Chrobry na łożu śmierci koronował się na króla.

Po śmierci ojca królem koronuje się Mieszko II (1025 rok). W roku 1028 nowy król Polski zorganizował łupieżczą wyprawę na Saksonię. Za jego panowania państwo polskie przeżywa kryzys. Dochodzi do walk między braćmi. Mieszko II zostaje wygnany z kraju, władzę przejmuje Bezprym. Rządził krótko jednak w czasie swego panowania odsyła insygnia królewskie do Cesarza niemieckiego. W roku 1032 do kraju powraca Mieszko II i morduje brata. Umierając w 1034 roku spotęgował zamieszki w kraju. Do władzy przy pomocy Henryka III dochodzi Kazimierz Odnowiciel.

Po Kazimierzu Odnowicielu nastały czasy panowania Bolesława Śmiałego zwanego też Szczodrym, który w latach 1058, 1060, 1063 interweniował na Węgrzech, aby zmniejszyć wpływy niemieckie na tamtejszych terenach. W latach 1070-1072 zaatakował niemieckiego sprzymierzeńca-Czechy. Polityka Bolesława Śmiałego ukazywała stanowczą niechęć do Cesarstwa, co potwierdzają wszelkie poczynania władcy, który w sporze między Cesarstwem a papiestwem poparł papieża, dzięki czemu w 1076 roku koronował się na króla, odzyskując tym samym insygnia królewskie, niegdyś odesłane przez Bezpryma. Władysław Herman był zupełnym przeciwieństwem starszego brata. Zrzekł się korony i poparł Cesarza Henryka IV w sporze o inwestyturę.

Kolejny spór Polaków z Niemcami miał miejsce za czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Z powodu odmówienia przez nowego władcę złożenia Niemcom hołdu lennego i trybutu, a także nie uznał praw Zbigniewa, cesarz Henryk V zaatakował Polskę w 1109 roku. Wojna ta została zakończona niepowodzeniem naszych zachodnich sąsiadów i zamordowaniem Zbigniewa tuż po jego powrocie do kraju w 1112 roku. Podczas zjazdu w Merseburgu w 1135 roku Bolesław Krzywousty złożył hołd lenny dla Cesarza z Pomorza Zachodniego (podbitego w latach 1119-1125), co najprawdopodobniej dało dla władcy polskiego poparcie cesarza Lotara III w sprawie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

Stosunki polsko-niemieckie w czasach monarchii wczesnopiastowskiej były dość burzliwe. Początkowo moglibyśmy powiedzieć, że Niemcy byli naszymi przyjaciółmi. Państwo Polan dzięki współpracy z Cesarstwem zyskało dobrą pozycję w Europie, liczono się z nim i poważano je. Jednakże dobre stosunki z naszymi zachodnimi sąsiadami zakończyły się wraz ze śmiercią Ottona II (wojny polsko-niemieckie 1002-1018). Później wszystko potoczyło się jak w reakcji łańcuchowej. Raz stosunki polityczne układały się dobrze, innym znów raz walczyliśmy z Niemcami. Tak też jest, aż do czasów dzisiejszych. Zostało nam się tylko zastanawiać czy już w średniowieczu nie wykształtowała się postawa nienawiści obu narodów wobec siebie i czy nie przyczyniła się ona do powstania późniejszych konfliktów między sąsiadami? Czy ta nienawiść Polaków do Niemców i odwrotnie była wrodzona czy też została obu narodom wmówiona? To pytanie, na które ludzie od wieków nie umieją sobie odpowiedzieć.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy

zabrakło kilku rzeczy ale ogólnie jest dobra ;p

troszkę brakuje ale ogólnie praca na 4+ na pewno się przyda ;)

Genialna praca! Dzieki - naprawdę się przydała.. :) x*

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata