profil

Judaizm

poleca 85% 136 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Najważniejsze Wierzenia


Wiara w jednego Boga - Jahwe, stwórcę świata oraz przekonanie o posłannictwie Żydów jako narodu wybranego.

Historia


Rozwój wiąże się ściśle z historią narodu żydowskiego jego powstanie jest opisane w świętej księdze – Biblii (w chrześcijaństwie Mojżesz, zawarcie przemierza z Bogiem i wręczenie Mojżeszowi tablic z przykazaniami (dekalog) stanowią początek historii i tożsamości).

Formy kultu rozwinęły się z wierzeń i praktyk koczowniczych plemion semickich, (do których należeli starożytni Hebrajczycy) znajdujących się pod wpływem religii starożytnych ludów Mezopotamii i Egiptu. Cechą wyróżniającą było zerwanie z powszechnym wtedy wielo bóstwem i zastąpienie go wiarą w jednego Boga (niewidzialnego), króla Izraela ("Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba"), którego imienia, zapisywanego jako JHWH według jego wolno wymawiać (Jahwe), Zastało ono objawione Mojżeszowi i objaśnione jako "Jestem, który pisze".

Praktyki Religijne


Pobożni żydzi chodzą do synagogi trzy razy dziennie.
*Rano i wieczorem pochodzące z Tory szemę, jedną z głównych modlitw Judaizmu.
*Szabat, dzień odpoczynku, siódmy dzień tygodnia. Trwa od piątkowego do sobotniego zachodu słońca. Po zapaleniu świeć w piątek odmawiane są modlitwy i spożywany posiłek w gronie rodzinnym.

Święte księgi


Główna święta księga Tora, składa się z pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu.Tora to podstawa cało kształtu Życia religijnego i społecznego judaizmu.
Za drugą świętą księgę uważany jest zbiór uczonych komentarzy do Tory, zwany Talmudem.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

I to mi trzeba było ;)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata