profil

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

poleca 82% 769 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawa człowieka, to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa te są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.
Sformułowanie tych praw ma za zadanie chronić człowieka przed utraceniem tych najcenniejszych wartości.

PRAWA CZŁOWIEKA A PRAWA OBYWATELA

Niektóre z artykułów odnoszą się do ludzi, nie biorąc pod uwagę ich pochodzenia. Inne zaś są skierowane bardziej do obywateli (w tym wypadku Francji). Według mnie właśnie dlatego jest to Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, a nie tylko Deklaracja Praw Człowieka.

"NATURALNE PRAWA"
Autorzy Praw Deklaracji, uchwalonej w sierpniu 1789 roku przez Zgromadzenie Narodowe, mówią o przypomnieniu praw człowieku a nie ich stworzeniu ponieważ dotyczą one nas od dnia w którym sie urodziliśmy.Prawo do wolności, do życia, bezpieczeństwa- są to prawa które każdy z nas ma, i które każdego człowieka tyczą się tak samo. Są to tzw. naturalne prawa, bo każdy człowiek się z nimi rodzi.

CO LEPSZE-ABSOLUTYZM CZY DEMOKRACJA?

Moim zdaniem władza państwa powinna być wybierana demokratycznie, głosem większości.Źródłem wiedzy w monarchii dynstycznej była tradycja, moralność i prawa naturalne człowieka.Król spostrzegany był jako przedstawiciel Boga, daltego też nikt nie śmiał mu sie przeciwstawić. Wola narodu powinna być źródłem prawa, a raczej naród powinien wybierać przedstawicieli, którzy zajmowali by się sprawami państwa. Źródłem prawa w monarchii absolutnej był władca-król, co moim zdaniem nie było sprawiedliwe dla narodu. Wszystkie decyzje podejmował król, a inni nie mieli nic do powiedzenia.Dlatego uważam że demokracja jest o wiele lepszym ustrojem od monarchii absolutnej.

WOLNOŚĆ
Art.4 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

"Wolność polega na czynieniu tego wszystkiego, conie szkodzi drugiemu[...]"
W stu procentach zgadzam sie z tym prawem.Każdy człowiek ma prawo do życia według własnej woli dopóki nie narusza wolności innego człowieka.Autorzy Deklaracji nawiązali do Teorii Umowy Społecznej poprzez poparcie wolności. Artykuły, które zabezpieczają wolność człowieka to: Art. I. Art. II. Art. IV. Art. V. Art. X. Art. XI.Tak naprawde cała Deklaracja mówi o prawie do wolności, przez co większość artykółow zabezpiecza to prawo.Każdy człowiek powinien a nawet musi przestrzegać tego prawa.

RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA

Niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, stanu majątku czy też dobrobytu, majątku każdy człowiek powinien być TAK SAMO traktowany wobec prawa. Np.jeżeli czarny człowiek stanie przed sądem, powinien on mieć takie samo prawom obrony jak biały człowiek który stanąłby przed sądem w tej samej sprawie. Wszyscy powinni być tak samo karani.

NIEWINNOŚĆ
Art.9 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
"Każdy człowiek jest uważany za niewinnego, dopóki nie został uznany za winnego[...]"

To prawo jest bardzo proste. Każdy człowiek pozaostaje niewinny do czasu aż sąd nie udowodni mu winy. Ale jeśli chodzi o zatrzymanie podejżanego, trzeba robić to delikatnie aby później człowiek, który okazał sie niewinny nie oskarżył kogos o naruszenie jego prawa do wolności.
WOLNOŚC PO RAZ DRUGI
Art.10 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
"Nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań, również i religijnych, byle ich manifestowanie nie zakłócało porządku publicznego ustanowionego przez prawo."
Ten artykuł daje prawo każdemu człowiekowi do wyznawania takiej religii i kierowania się takimi zasadami, jakie on sam uważa za słuszne, byleby tylko ta jego wolność nie zakłocała wolności innych ludzi.
Art.11 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
"Swobodna wymiana myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka.Każdy obywatel ma więc wolność słowa, pisama i druku[...]."
Ten artykuł daje natomiast prawo do publicznego wygłaszania wlasnych poglądów. Zgadzam sie z tym artykułem."Wolność słowa" jest jednym z najważniejszych praw. Czymże był by czlowiek bez własnego zdania na dany temat?
FINANSE PAŃSTWA
Art.14 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
"Wszyscy obywatele mają prawo: stwierdzić osobiście lub przez swych przedstawicieli konieczność podatku publicznego, wyrazić zgodę w sposób niczym nieskrępowany, czuwać nad jego zużyciem, ustalić jego wysokość [...], sposób jego ściągania[...]"
Moim zdaniem obywatele powinni mieć minimalny wpływ na sprawy finansowe państwa. Każdy płaci podatki i to wszystko. Gdyby ludzie mieli wpływ na to jakie podatki maja płacić, to pewnie nie płaciliby w ogóle. Oczywiście wszyscy obywatele powinni mieć wpływ nad zmianami ustaw, po to zresztą mamy sejm, który ma być naszym przedstawicielem (co naszemu sejmowi nie zbyt wychodzi).Ale gdyby ludzie mieli jakieś większe prawo na tworzenie podatków, to korzystaliby zapewne z okazji i okradaliby swoich rodaków (tak jak to robią polscy politycy)...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty