profil

Wskaż korzyści, jakie wynikają dla Polski z jej powiązań gospodarczych z innymi krajami

poleca 83% 745 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i poziomu gospodarczego poszczególnych państw powodowało od wieków konieczność zagranicznej wymiany handlowej. Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych surowców, towarów i usług. Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie i dążenie do zapewnienia jej wyższego poziomu życia, przyczyniło się w ostatnich latach do wzrostu obrotów handlowych.

Handel zagraniczny należy do tych dziedzin gospodarki narodowej, które tworzą Produkt Krajowy Brutto, Oferują miejsca pracy, zwiększają asortyment wykorzystywanych dóbr z różnych obszarów świata. Przyśpiesza on rozwój cywilizacyjny każdego kraju i postęp techniczny, przybliża narody, ułatwia dobrosąsiedzkie stosunki między państwami.

Handel zagraniczny w Polsce obejmuje takie dziedziny życia gospodarczego, jak:
obroty towarowe
usługi transportowe
usługi budowlane
usługi techniczne (sprzedaż patentów,licencje)
usługi bankowe
współpracę naukowo-techniczną i kulturalną
ruch turystyczny
Handel zagraniczny nie ma w Polsce należytej pozycji. Udział Polski w międzynarodowych obrotach handlowych spada. Obecnie wynosi około 0,4%.

Obecnie wymiana handlowa odbywa się za pośrednictwem pieniądza. Zestaw wartości towarów, uwzględniający wszystkie finansowe należności i zobowiązania w imporcie i eksporcie, nosi nazwę Bilansu handlowego. Od roku 1993 Polska ma ujemny bilans handlowy co oznacza, że wielkość importu jest większa nad eksportem. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wskaźnik eksportu w Polsce jest niższy niż w innych krajach Europy Zachodniej.Obroty polskiego handlu zagranicznego w cenach bieżących (mld zł) w latach 1992-1999

Wielkość eksportu jest ważnym miernikiem poziomu rozwoju gospodarczego kraju, dlatego każdy kraj dąży do jego zwiększenia. Szczególnie negatywne znaczenie dla gospodarki kraju ma różnica między wartością eksportu a importu.

Struktura towarowa polskiego handlu zagranicznego zmienia się co roku. W 1996 r. np. odnotowano największe wpływy z eksportu mebli, odzieży, węgla kamiennego i statków. Wśród towarów sprowadzanych do Polski znajdują się zwłaszcza ropa naftowa, wyroby papiernicze, samochody i bawełna.

Głównym zadaniem polskiego handlu zagranicznego pozostaje zwiększenie tempa eksportu przy ustabilizowanym poziomie importu, co w rezultacie powinno doprowadzić do zmniejszenia ujemnego salda w tym handlu.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta