profil

Przenośnie

poleca 81% 895 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

it's not what you know, it's who you know - references are important,
Bob's your uncle;
trzeba mieć plecy

- The networking idea rests on the old principle - it's not what you know,
it's who you know.
- Idea sprzedaży sieciowej polega nie na tym, co się wie, ale kogo się
zna.

- In politics, it's not what you know, it's who you know.
- W polityce trzeba mieć plecy.

keep under wraps - keep something hidden, not show or talk about;
trzymać w tajemnicy

- Cameron Diaz desperately wants to keep under wraps her nude photos taken
when she was just a 21-year-old.
- Cameron Diaz próbuje w desperacki sposób ukryć swoje nagie zdjęcia,
zrobione, gdy miała 21 lat.

- Details of the program were kept under wraps until the election.
- Szczegóły planu były trzymane w tajemnicy aż do wyborów.

keep your nose clean - stay out of trouble, toe the line;
unikać kłopotów

- The Mayor has kept his nose clean all throughout his term of office
- Przez całą kadencję, burmistrz unikał kłopotów.

- Keep your nose clean, and you'll get out of prison sooner.
- Unikaj kłopotów, a wyjdziesz szybciej z więzienia.

know where we stand - know our position, know if we have a chance,
leave me hanging; Wchodzić na stojąco pod stół

- Let's count the money; at least we will know where we stand.
- Przeliczmy pieniądze; przynajmniej będziemy wiedzieć, na czym stoimy.

- The Department hasn't replied to our application for assistance, so we
don't know where we stand.
- Departament nie odpowiedział na nasze zapytanie dotyczące pomocy, więc
nie wiemy, na czym stoimy.

lucky dog - a lucky person, someone who has just won a prize;
szczęściarz

- I am a lucky dog to see you - there's something I need to tell you.
- Jestem szczęściarzem, że ciebie spotykam - musze ci o czymś powiedzieć.


- When I told Bill I won the car, he said, "You lucky dog!"
- Kiedy powiedziałem Bilowi, ze wygrałem samochód, odparł: „Ty
szczęściarzu"

not long for this world - soon will die, do not have long to live

- This make of car is not long for this world.
- Ta marka samochodu za długo już nie utrzyma się na rynku.

- When Lee had the flu, he said, "I'm not long for this world."
- Kiedy Lee chorował na grypę, powiedział; „Wiele czasu mi już nie
zostało na tym ziemskim padole."

piggy bank - glass or porcelain pig used for saving coins;
świnka-skarbonka

- To this day, the piggy bank still has a place of honour in my
sister’s room.
- Do dnia dzisiejszego świnka-skarbonka stoi na honorowym miejscu w pokoju
mojej siostry.

- The little girl was counting the money in her piggy bank.
- Dziewczynka liczyła pieniądze w swojej śwince-skarbonce.

take him down a peg - push him to a lower place, get off your high
horse; utrzeć nosa

- This interviewer was looking for ways to take her down a peg, but she
was so strong to do so.
- Rekruter próbował jej utrzeć nosa, ale była na to zbyt silna.

- Quentin was too proud. Somebody had to take him down a peg.
- Quentin był zbyt dumny. Ktoś musiał go sprowadzić na ziemię.

made for each other - be natural mates, be very compatible, soul mates;
stworzeni dla siebie

- I thought we were made for each other until I caught my wife with Tom.
- Wydawało mi się, że jesteśmy stworzeni dla siebie dopóki nie przyłapałem
żony z Tomem.

- Bob and Alice are made for each other. They're happily married.
- Bob i Alice są stworzeni dla siebie. Są idealnym małżeństwem.

landlubber - a person who does not go to sea, a landlocked human, not
salty;
szczur lądowy

- I feel sick even when I see a boat on TV - I am a real landlubber!
- Nawet, kiedy widzę łódź w telewizji, to czuję się niedobrze - jestem
prawdziwym szczurem lądowym.

- You landlubber, Jack! I bet you've never been in a boat!
- Jack, ty jesteś szczurem lądowym. Głowę daje, że nie nie pływałeś nigdy
łodzią.

on cloud nine - very happy, riding high; w siódmym niebie

- I was on cloud nine when I got this job.
- Byłem w siódmym niebie, kiedy dostałem tą pracę.

- When Bev received her diploma, she was on cloud nine.
- Kiedy Bev otrzymała dyplom, była w siódmym niebie.

make it better - improve it, help it; ulepszać

- Either make it better or sell it. There is no use in keeping that house
in that condition any longer.
- Albo to ulepsz - albo sprzedaj. Nie ma sensu utrzymywać dłużej tego domu
w takim stanie.

- When a child is hurt, sympathy will help to make it better.
- Kiedy dziecko się, współczuciem można mu dużo pomóc.

nose is out of joint - she is upset, he is not pleased;
trzymać nos na kwintę

- Her nose is out of joint because I was asked to teach this class instead
of her.
- Ma nos na kwintę, bo to mnie poproszenie o prowadzenie tych zajęć, a nie
ją.

- Ed\'s nose is out of joint because the Liberals lost the election.
- Ed jest nie w sosie, bo liberałowie przegrali wybory.

under my breath - whispered, not spoken loud enough to hear; szeptem

- I started cursing under my breath when I was told to stay at work.
- Zacząłem przeklinać pod nosem, kiedy powiedziano mi, że musze zostać w
pracy.

- When the teacher asks questions, I often answer under my breath.
- Kiedy nauczyciel zadaje pytanie, to ja zawsze mruczę pod nosem
odpowiedź.

a crush on - sudden feeling of love or romance; Zauroczenie kimś

- I\'ve got a crush on you, sweet babe!
- Wpadłaś mi w oko, słodziutka!

- Judy has a crush on Tim. See the way she looks at him.
- Tim spodobał się Judy. Zobacz, jak na niego patrzy.

all\'s well that ends well - a happy ending is the most important
thing, the end justifies... ;
Wszystko dobre, co się dobrze kończy

- The important thing is that all\'s well that ends well and things have
definitely ended well.
- Najważniejsze, że wszystko dobre, co się dobrze kończy - a tu wszystko
skończyło się szczęśliwie.

- Although we argued and fought, we are happy with the result. All\'s well
that ends well!
- Choć kłóciliśmy się i walczyliśmy między sobą, w końcu pogodziliśmy się.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

as busy as a beaver - very busy, working steadily;
Zajęty czymś, jak mrówka

- I was as busy as a beaver after I discovered the deadline was for the
day after.
- Pracowałem, jak mrówka, kiedy odkryłem, że deadline upływa następnego
dnia.

- When the teacher returned, the students were as busy as beavers.
- Kiedy nauczyciel wrócił do klasy, uczniowie pracowali jak mróweczki.

as far as I know - based on my knowledge, to the best of my...;
Z tego, co wiem

- As far as I know, he'll be 20 next month.
- Z tego, co wiem, za miesiąc skończy 20 lat.

- As far as I know, the company will pay your travel expenses.
- Z tego co wiem, firma pokrywa wydatki związane z podróżą.

at loose ends - disorganized, unable to concentrate;
Zdekoncentrowany

- His financial accounts are always at loose ends.
- Jego rachunki zawsze znajdują się w kompletnym nieładzie.

- I was at loose ends when the kids were fighting. I couldn't think.
- Czułem się zagubiony, kiedy dzieciaki się lały. Nie wiedziałem, co
robić.

die off - become extinct;
Wymierać

- Dinosaurs may have died off as a result of the global cooling.
- To możliwe, że dinozaury wyginęły w skutek globalnego ochłodzenia.

- That type of horse died off before humans appeared.
- Ten gatunek konia wymarł zanim pojawili się ludzie.


draw the line - stop, refuse to do it;
Wyznaczać sobie nieprzekraczalną granicę, powiedzieć nie"

- Alcohol: Know when to draw the line.
- Alkohol: Wiedz, kiedy powiedzieć „nie".

- When it comes to drugs, he draws the line. He won't touch them.
- Jeśli chodzi o narkotyki, jest bardzo stanowczy. Mówi im twarde
nie".

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 8 minut