profil

Bałtyk, pobrzeża polskie

poleca 85% 696 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BAŁTYK:
1. Morze Bałtyckie jest morzem: śródlądowym, mało zasolonym (1-10%), częściowo zlodzonym, bogatym w różne gatunki ryb, silnie zanieczyszczonym, zasobnym w surowce mineralne.
2. Surowce w Bałtyku: cyrkon, rutyl, piaski szklarskie i budowlane, ropa naftowa, gaz ziemny, sole potasowe i kamienne, bursztyn.

NIŻ POLSKI:
Krajobraz występujący w pasie pobrzeża nazywamy młodoglacjalnym, jest ono wynikiem lądolodu, który ustąpił.
Gleby: Pob: Mady. Poj: czarne ziemie. Niziny: czarnoziemy.
Surowce mineralne: Pob: sól kamienna i potasowa, gaz i ropa naftowa, piaski i żwiry.
Poj: rudy żelaza, gaz ziemny, sole kamienne i potasowe, węgiel kamienny, surowce skalne.
Niż: rudy miedzi i żelaza, węgiel kamienny.

Pobrzeża:
Szczecin: zamek książąt pomorskich, Stare Miasto, bramy miejskie. Stocznia szczecińska S.A. Gdynia: kościół na Oksywiu. Stocznia.
Gdańsk: Starówki, Stare Miasto, dwór Artusa. Rafineria Gdańska, Energia- Gdańska Kompania Energetyczna, Fosfory.
Elbląg: kościół św. Mikołaja. ABB Alstom Power, Elbrewery Company Ltd.

Niż polski:(pojezierza):
Poznań: Stary rynek z ratuszem, katedra na Ostrowie Tumskim. Nestle, Cegielski.
Bydgoszcz: spichlerze, kościół farny. Lucent Technologes Poland S.A. Elektrim Kable S.A.
Toruń: ruiny zamku, Kościoły NMP i św. Jana. Elana S.A. , Metron.
Olsztyn: Wysoka Brama, ratusz. Stomil Olsztyn.

Niziny Środkowopolskie
Warszawa (Warszawski okręg przemysłowy): Stare Miasto, Wilanów. Ursus, Luchini Warszawa.
Łódź (Ł okręg przem.): kościoły i pałace z XIX w. Zakłady przemysłu włókienniczego.
Wrocław (wrocławski okręg przemysłowy): Ostrów Tumski, Stare Miasto. Adtranz-Pafawag, ABB Dolmel Drives.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta