profil

Zasady poprawnego wpisywania tekstu

poleca 81% 824 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) nie wstawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym.
2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.
3. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].
4. Nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakami cudzysłowu.
Nie naciskamy klawisza ENTER, aby przejść do nowej linii. Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapit

Podoba się? Tak Nie