profil

Imparfait, future proche, passe compose - czasy z francuskiego

poleca 85% 421 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

IMPARFAIT
* Regularne-temat z 2os. l.mn.
- je ais - nous ions
- tu ais - vous iez
- il ait - ils aient
* Nieregularne-temat z 2.os. l.mn.
- prendre -pren
- aller -all
- avoir -av
- etre -et
- boire -buv
- lire -lis
- dire -dis
- faire -fais
FUTURE PROCHE
Os. + aller (odmienione) + bezokolicznik
- Je vais - Nous allons
- Tu vas - Vous allez
- Il va - Ils vont
PASSE COMPOSE
* Os. + avoir + particip passe
- j'ai - nous avons
- tu as - vous avez
- il a - ils ont
* Os. + etre + se...
- je suis - nous sommes
- tu es - vous etes
- il est - ils sont

Z ETRE
naitre - ne /rodzić się/
aller - alle /chodzić/
monter - monte /wchodzić/
tomber - tombe /upadać, wpadać/
arriver - arrive /przybywać/
passer - passe /mijać/
venir - venu /przychodzić/
entrer - entre /wchodzić/
rester - reste /pozostawać/
sortir - sorti /wychodzić/
partir - part /iść sobie, pójść/
descendre - descendu /schodzić/
mourir - mort /umierać/
desceder - descede /umierać/
devenir - devenu /stawać się/
eclorer - eclore /rozkwitać/

Z AVOIR
dit - powiedziałam
pu - mogłam
fait - zrobiłam
voulu - chciałam
bu - wypiłam
su - wiedziałam
vecu - żyłem
mis - położyłam, założyłam
ete - byłam
plu - spadł
eu - miałam
fallu - musiałam
pris - wziełam
vu - widziałam

ZWROTNE
- je me - nous nous
- tu t'es - vous vous
- il s'est - ils se

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta