profil

Najważniejsze daty od roku 840-1190 n.e.

poleca 82% 750 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

395 – podział cesarstwa na część zachodnią i Konstantynopol
527 – wstąpił na tron Justynian (Justynian Wielki)
VII – Bizancjum vs Persja
XI – Bizancjum vs Turcy
570 – narodziny Machometa
610 – objawienie anioła
622 – ucieczka Machometa do Medyny (hidżra)
495 – chrzest Chlodwiga
732 – Karol młot pokonał arabów pod Poitiers
768 – Karol Wielki zostaje królem franków
800 – koronacja Karola Wielkiego na cesarza
814 – śmierć Karola Wielkiego
840 – podział państwa na wnuków Karola
919 – Henryk I król Franków
936 – śmierć Henryka I na tron wchodzi Otton I (jego syn)
955 – zwycięstwo Ottona na Lechowym Polu
962 – koronacja Ottona przez papieża Jan XII na cesarza
973 – śmierć Ottona I
1002 – śmierć Ottona III
1059 – wprowadzenie Konklawe
1075 – wydanie Dictatus papae przez Grzegorza VII
1077 – Henryk IV udał się do Kanasty i prosi o przebaczenie
1122 – zakończenie sporu o inwestyture
1209 – założenie zakonu Franciszkanów
1216 – założenie zakonu Dominikanó
1095 – zezwanie ludzi na krucjaty prze Urbana II
1095/1096 – wyruszenie chłopów na wyprawę
1096 – wyrusza II krucjata do roku 1099
1100 – utworzenie Królestwa Jerozolimskiego
1212 – krucjata dziecięca
1091 – upadek Akki
1190 – założenie zakonu krzyżaków „Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie”
XI – powstanie stylu romańskiego
XII – powstanie stylu gotyckiego
XIV – epidemia dżumy
XIV – schyłek feudalizmu
XII – pierwsze uniwersytety

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta