profil

Kości- budowa chemiczna i wewnętrzna

poleca 84% 1091 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ch: składniki organiczne (osseina) - nadają one kości miękkość i elastyczność , sładniki mineralne - nadają kości twardość oraz wytrzymałość na zgniatanie i rozciąganie, ale równierz kruchość; a)tkanka kostna: *istota zbita (o ścisłym utkaniu, położona na zewnątrz kości),* istota
gąbczasta (tworzy wewnętrzną warstwę kości), b)okostna (błona włóknista bogato unaczynniona i unerwiona, pokrywająca kość ze wszystkich stron, z wyjątkiem powierzchni stawowych,*warstwa zewnętrzna (zawiera włókna klejodajne i spręzyste),*warstwa wewnętrzna,c)chrząstka stawowa:pokrywa przylegające do siebie końce kości, tworząc powierzchnie stawowe, d)szpik kostny (wypełnia jamę szpikową
i jamki w istocie gąbczastej.
KSZTAŁ KOŚCI: 1.kości długie- trzon, 2 nasady bliższa i dalsza, służą do dźwigania mięśni; kości kończyn, np.udowa, ramienna, promieniowa, śródręcza, itp. 2.kości płaskie- szerokie, powyginane cienkie płyty, budują mocne i trwałe puszki lub tworzą powierzchnie dla szerokich
mięśni, np. sklepienia czaszki, łopatka, mostek, kości biodrowe. 3.kości krótkie- sa równomiernie rozwinięte we wszystkich kierunkach, tworzą sprężyste człony lub sklepienia i występują tam gdzie potrzebna jest mała ruchomość a duża wytrzymałość. Są kości stępu i kości nadgarstka. 4.kości pneumatyczne- zawierają puste przestrzenie wysłane błoną śluzową i wypełnione powietrzem - zmniejszają w ten sposób ciężar kości (czołowa, sitowa, klinowa, szczękowa). 5.kości różnokształtne- nie dają się zaliczyć do innych grup (kręgi, kości trzewioczaszki).
RODZAJE POŁĄCZEŃ W SZKIELECIE:
POŁĄCZENIA ŚCISŁE:Awięzozrosty- włókniste połączenia k.(w.włóknisty, w.sprężysty, szew-łączy kości w obrębie czaszki,
wklinowanie-sposób zamocowania zębów w zębodołach).Bchrząstkozrosty- łączą dwie kości za pomocą chrząstki włóknistej, zakres ruchów: minimalny. C\\kościozrosty- powstają z wiekiem przez kostnienie więzozrostów lub czrząstkozrostów (czasem stawów), brak możliwości ruchu.
POŁĄCZENIA WOLNE(jamowe, stawowe, maziowe): Astawy umożliwiają swobodne ruchy dwóch kości względem siebie,
stałe elementy stawu: 1.powierzchnie stawowe- pokryte chrząstką szklistą, która zmniejsza tarcie, jest elastyczna i odporna na ścieranie, 2.torebka stawowa (ochrania staw i przytrzymuje kości w stawie, wytwarza maź stwową)- *błona włóknista(warstwa zewnętrzna, wytwarza grube mocne pasma łącznotkankowe tzw.więzadła),*błona maziowa(warstwa wewnętrzna, wydziela maź, może wytwarzać kosmki, fałdy i kaletki maziowe, zawiera obfite naczynia krwinośne). 3.jama stawowa(szczelinowata przestrzeń wypełniona mazią stawową, wielkość od kilku do kilkudziesięciu cm sześciennych).
KOŃCZYNA GÓRNA: 1.kości obręczy kończyny górnej: obojczyk, łopatka; 2.kości kończyny górnej wolnej: A kość ramienna, B kości zedramiania łokciowa, promieniowa,C*kości nadgarstka(szereg bliższy, szereg dalszy),*kości śródręcza,*kości palców ręki. KOŃCZYNA DOLNA: 1.kości obręczy kończyny dolnej: dwie kości miedniczne (kość biodrowa, kość łonowa, k.kulszowa), 2. kości kończyny dolnej wolnej: Akość udowa, Bk. podudzia (kość piszczelowa, kość strzałowa), Crzepka, D kości stopy (kości stępu, kości śródstopia, kości palców). KLATKA PIERSIOWA: mostek, 12par żeber(7,10,12), 12par par kręgów piersiowych. MIEDNICA: 2kości miedniczne, kość krzyżowa, kość guziczna

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty