profil

Różnice między zagraniczną a międzynarodową polityką ekonomiczną

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagraniczna polityka ekonomiczna różni się zasadniczo od międzynarodowej polityki ekonomicznej.
Jeżeli chodzi o uzgadnianie celów i stosowanych narzędzi to międzynarodowa polityka ekonomiczna różni się w sposób zasadniczy od zagranicznej polityki ekonomicznej poszczególnych krajów. O ile bowiem w przypadku tej ostatniej istnieje tylko jeden środek decyzyjny tj. rząd danego kraju, o tyle w przypadku międzynarodowej polityki ekonomicznej ośrodków decyzyjnych jest wiele. Każdy z tych ośrodków może mieć przy tym różne preferencje tak co do celów, jakie mają być osiągnięte w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych jak i co do czasu i sposobu ich osiągnięcia. Oprócz tego preferencja te w każdym kraju mogą się zmieniać w czasie, a w ogóle w każdym momencie preferencje poszczególnych krajów mogą w tej czy w innej mierze wzajemne sprzecznie. Każdy bowiem krajów ma własne interesy ekonomiczne i polityczne, każdy z nich napotyka w swym działaniu różne bariery i ograniczenia i każdy stara się o przeforsowanie własnego punktu widzenia. W tych warunkach uzgodnienie wspólnych celów sposobu ich osiągania może się czasem okazać niemożliwe, a jeśli jest możliwe, to wymagać może niekiedy dłuższego czasu. Inaczej mówiąc o ile zagraniczna polityka ekonomiczna poszczególnych krajów może równie dobrze mieć charakter polityki długookresowej i polityki krótkookresowej, o tyle międzynarodowa polityka ekonomiczna ze względu trudności jej uzgodnienia ma przede wszystkim, co nie znaczy że wyłącznie, charakter polityki długookresowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta