profil

Opakowanie i oznakowanie towaru jako bariera techniczna

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Opakowanie pełni liczne funkcje stosownie do różnych towarów. Nadaje ono wyrobom odpowiedni wygląd. Bez niego towary nie mogą istnieć jako przedmioty handlu. W większości przypadków dotyczy to żywności, artykułów farmaceutycznych, kosmetyków produktów chemicznych, błon filmowych i fotograficznych oraz wielu innych towarów. Chroni ono towary przed uszkodzeniem w czasie przewozu i przechowywania. Może być również lekko oddzielone od towaru nie naruszając jego wyglądu towarowego. Dotyczy to urządzeń i techniki powszechnego użytku. Opakowanie często nadaje towarowi formę, określa jego wagę i kolor. Specyficzne opakowanie towaru pełni funkcje reklamową a w wielu przypadkach stanowi własność firm i jest chronione przez prawo.
Niektóre kraje stworzyły złożone systemy krajowych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towarów. Wymogi te określają rozmiary wagę i kształt, kolor na jaki mają być pomalowane, ilość informacji jaką powinny zawierać opakowania oraz wiele innych.
Opakowanie i oznakowanie towarów importowanych powinno z kolei odpowiadać normom przyjętym w danym kraju. Eksporter musi więc przeznaczyć dodatkowy czas i środki w celu wypełnienia warunków przepisów prawnych danego kraju bez czego eksport towaru nie będzie mógł być zrealizowany.
Wymogi dotyczące opakowania i oznakowania towaru przekształcają się w ten sposób w barierę pozataryfową w handlu międzynarodowym. Protekcjonalistyczny charakter wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towarów polega na tym że ich spełnienie w warunkach masowej produkcji towarów komplikuje technologię wytwarzania, powoduje wzrost kosztów produkcji, a w końcowym efekcie wzrost ceny towaru.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta