profil

Praca zaliczeniowa z zarządzania jakością "Przedsiębiorstwo wielobranżowe Wulkan"

poleca 82% 781 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Praca została oceniona na 5, IV rok studiów z zarządzania i marketingu
SPIS TREŚCI:

1. O firmie…………………………………………………………………..3
2. Liczba pracujących z podziałem na działy………………………………4
3. Schemat struktury organizacyjnej………………………………………..5
4. Dokument polityka jakości………………………………………………6
5. Mapa procesów…………………………………………………………..7
6. Opis procesu...............................................................................................8
7. Opis procedury.........................................................................................10


1.O FIRMIE

Przedsiębiorstwo WULKAN zostało założone w 1989r. jako podmiot gospodarczy osób fizycznych.
Działalność rozpoczęło jako kooperant w zakresie obróbki wiórowej, cieplnej i plastycznej metali takich zakładów jak ZNTK, TECHMA, FOD, MAKRUM, PRECYZJA, STOMIL w Bydgoszczy oraz METRON w Toruniu.

Chcąc sprostać standardom Unii Europejskiej wdrożyło system kontroli jakości zbliżony do ISO 2000, uruchomiło stację badań węży i od 1995r. rozpoczęło zakupy niemieckich pras do zaciskania końcówek przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.

Wzrastająca konkurencja na naszym rynku zmusiła Przedsiębiorstwo do:

- unowocześnienia produkcji
- rozszerzenia produkowanego
asortymentu
- zagwarantowania najwyższej jakości
produkowanych wyrobów

Obserwując stale zmieniającą się sytuację na rynku Firma wciąż wprowadza nowy asortyment.
Wiosną tego roku opanowała technologię produkcji giętkich przewodów metalowych, które mogą pracować w stężonych chemikaliach i temperaturze 6000C, oraz przewodów hydraulicznych na ciśnienie pracy 1200 Bar.

Aktualnie uruchamia produkcję węży hamulcowych do pojazdów samochodowych i elastycznych łączników wydechu do samochodów ciężarowych. W dalszych planach jest naprawa klimatyzacji i ABS w samochodach osobowych.

2.LICZBA PRACUJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

• Prezes i vice prezes = pełnomocnik ds. jakości + dyrektor generalny = 3 osoby

• Dział produkcji > (pracownicy hali produkcyjnej+- obsługa maszyn- pracownicy procesu produkcji) > razem 35 osób

• Dział administracyjno- księgowy > (księgowe, kancelaria, administracja, recepcja, kadry) > razem 26 osób

• Dział sprzedaży > (dostawcy, sprzedawcy sklepowi, kierowcy) > razem 14 osób

• Dział badawczy > (pracownicy laboratorium) > razem 7 osób

• Dział konstrukcyjno- serwisowy > (mechanicy, konstruktorzy, serwisanci) > razem 22 osoby

• Dział zaopatrzeniowo- transportowy > (zaopatrzeniowcy, pracownicy obsługi) > razem 27 osóbRAZEM 134 OSOBY3.SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Prezes
Vice Prezes Pełnomocnik ds. Jakości Dyrektor GeneralnyDział Administracyjno księgowy
Dyrektor Produkcji Dyrektor Sprzedaży
Dział Produkcji Dział sprzedaży


Dział Zaopatrzeniowo Transportowy Dział Badawczy


Dział Konstrukcyjno Serwisowy4.DOKUMENT POLITYKA JAKOŚCI

Firma „Wulkan” deklaruje spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów poprzez stworzenie każdemu pracownikowi warunków i klimatu dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i usług oraz indywidualną wzorcową obsługę każdego klienta.
Tak sprecyzowane pojęcie jakości jest podstawowym zadaniem każdego pracownika firmy. Zaspokojenie oczekiwań naszych klientów aspekcie jakości wykonywanych produktów i usług.
Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i 2000.
Wprowadzenie nowych technologii oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie ich stosowania.
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań klientów firma przyjęła następujące cele operacyjne, do których konsekwentnie dąży:
- oferowanie klientom produktów według indywidualnych projektów, opartych na nowoczesnych technologiach oraz charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa
- terminowe wykonywanie podjętych zadań
- świadczenie wszechstronnej opieki nad klientem po dostarczeniu wyrobu i wykonywaniu usługi
- dbanie o dobry wizerunek firmy i jej promowanie
- wykreowanie u każdego pracownika świadomości o roli wykonywanej przez niego pracy w aspekcie jakości
- wykonywanie usług i realizacja procesów produkcyjnych w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony środowiska.

Właściciel Zakładu Wulkan- Bydgoszcz


6.OPIS PROCESU

Nazwa procesu: Proces pomocniczy –PRODUKCJA
Cel procesu:
Celem procesu „produkcja” jest:
- minimalny czas wykonywanych zamówień
- zmniejszenie do minimum występowania błędów (niezgodności)
- zakup odpowiedniej jakości materiałów i surowców
Zakres procesu:
Proces rozpoczyna się w chwili przyjęcia zamówienia od klienta (od procesu podstawowego sprzedaż i obsługa), kończy go zaś załadunek i transport produktów gotowych –proces produkcji.
Definicje:
Zakupy> proces dotyczy wszystkich działań związanych z zakupieniem surowców i materiałów oraz z kwalifikacjami dostawców.
Procedura zakupy
Produkcja na zlecenie> proces dotyczy wszelkich działań produkcyjnych związanych z życzeniem klienta co do wyrobu końcowego.
Procedura sterowanie procesem
Produkcja własna> produkcja dotyczy wszelkich działań produkcyjnych włączając w to gospodarkę magazynową i klasyfikowaniem wyrobów.
Procedura sterowanie procesem
Kontrola produktów gotowych> proces dotyczy weryfikacji surowców i materiałów pomocniczych, a także zapewnienie ich odpowiedniej jakości.
Procedura sterowanie procesem
Magazynowanie> proces dotyczy przekazywania produktów gotowych na magazyn , przechowywanie ich oraz wydawanie do transportu.
Procedura sterowanie procesem
Załadunek i transport> proces dotyczy przekazywania produktów gotowych z magazynu do zakładu i następnie transportu do miejsc przeznaczenia.
Procedura sterownie procesem
Dane wejściowe i dane wyjściowe


Rozpoczęcie procesu Proces Zakończenie procesu
Zamówienie klienta P Raport z produkcji
Zakupy produktów R Wynik kontroli jakości
Kontrola produktów O Wynik kontroli jakości
Magazynowanie D Stany magazynowe
Załadunek- transport U Raport
K
C
J
A


Właściciel procesu – vice Prezes – Pełnomocnik ds. Jakości

Przebieg procesu:
Proces przebiega zgodnie z procedurą:
- procedurą zakupu
- procedurą sterowania procesem

Efektywność procesu- mierniki efektywności


Efektywność procesu produkcji Miernik
1. Minimalny czas wykonania liczba dni od momentu rozpoczęcia produkcji-
zamówienia przekazanie produktu gotowego na magazyn 2 dni
2. Minimalizacja niezgodności ilość produktów niezgodnych/ ilość produktów
wyprodukowanych min
3. Zakup odpowiedniej jakości ilość partii surowców i materiałów
materiałów i surowców ilość surowców i materiałów wadliwych z tych partii
7.OPIS PROCEDURY

Procedura zakupy:

Cel procedury: celem procedury jest zapewnienie, że w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących zakupów firma będzie w stanie w sposób szybki i zapewniający bezpieczeństwo usunąć wadliwe materiały i surowce, i w szybki sposób zastąpić je nowymi prawidłowymi.

Zakres procedury: Procedura dotyczy wszelkich sytuacji, kiedy zostanie uznana za konieczne wstrzymanie zakupów lub wymiana materiałów i surowców w czasie trwania procesu produkcji.

Osoba odpowiedzialna
z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Definicje:
Definicje użytych terminów są zgodne z normą PN-EN ISO 9001 i 2000

Dokumenty związane:
1. Księga jakości
2. Procedura sterowania procesem

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy