profil

Terroryzm islamski – cele, metody przeciwdziałania. Postawy moralne wobec zjawiska.

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aby zrozumieć, czym jest islam, należy sięgnąć do historii powstania. Religia islamu zrodziła się w VI wieku na półwyspie arabskim. Spośród innych religii wyróżnia się tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy prawne stanowiące podstawę organizacji wszystkich stron życia muzułmanów – społecznego, gospodarczego i politycznego. Dzięki temu zyskał islam pozycje ważnej doktryny politycznej, w której to, co religijne splotło się w niepowtarzalny sposób z tym co polityczne.
Święta Księga Koranu zawiera przykazania dotyczące etyki życia. Nas interesuje zwłaszcza jedno, dotyczące tematu rozważań.
Mówi ono między innymi o prawie odwetu ( oko za oko ząb za ząb) i śmierci dla niewiernych. Wśród wyznawców islamu powstało fanatyczne pojęcie ideii, według której każdy kto wyznaje inną religie jest wrogiem.
W imię fanatycznej teorii i osiągnięcia własnych celów zrodził się terroryzm, który jest metodą manipulacji politycznych, za pomocą aktów przemocy wymierzonych w instytucje, osoby reprezentujące zwalczany system lub przypadkowych ludzi. Terroryzm polityczny i ideologiczny jest plaga współczesnego świata. Ponieważ stosujące go grupy nie mają szerszego poparcia społecznego, sięgają po brutalną siłę by zastraszyć rzeszę i zaszantażować rządy w nadziei, że szok zmusi je do ustępstwa. Przeciwdziałając takim zamiarom, demokratyczne państwa różnie reagują na taktykę terrorystów – zwykle odmawiają jakichkolwiek pertraktacji i odpowiadają przemocą na przemoc. Współczesny terroryzm islamski ma podłoże religijne i ideologiczne czego przykładem są bojówki islamistów w walce z zachodem i jego sprzymierzeńcami w społeczeństwach muzułmańskich. Natomiast dążenia niepodległościowe mieszają się z ideologicznymi w przypadku Hamasu w Palestynie i w walkach w Czeczenii.
Wiek XX był areną barbarzyńskich ataków- terrorystów islamistów – samobójców. Atak na World Trade Center w USA stał się pomnikiem okrutnego fanatyzmu.
Terroryści nie liczyli się z życiem innych bo sami ginęli w samobójczych atakach. Zabijać i ginąc dla ideii to jest właśnie fanatyzm. Radość ze śmierci własnej i cudzej rodzi się z niemożności zrozumienia świata, praw demokracji, poczucia upokorzenia i nienawiści do innych. Po ataku na Amerykę upowszechnia się pogląd, ze islam jest jakąś szczególna wylęgarnią fanatyzmu. Tym czasem samobójcy zaprogramowani na śmierć w imię ideii bylii są obecni od zawsze i pod każdą szerokością geograficzną. Ofiary fanatyków są tylko dobrą ceną za rozgłos ideii, zbawienia świata i wejścia do raju.
11 marca 2004 roku miejscem ataku terrorystów stał się Madryt. Terroryzm polityczny od 11 września 2001r i 11 marca 2004r zmienił swoje metody po wejściu do walki Osamy ibu Ladena znanej jako Al – Kaida ( po arabsku Baza ) W tym wydaniu terroryzm ma dwie cechy : Rozproszenie zamachowców i ich spektakularność. Komórki Al - Kaidy działają w izolacji od siebie co utrudnia siłom bezpieczeństwa ich zwalczanie. Niektóre uaktywniają się po okresie długiego uśpienia. Cele zamachów są tak dobrane, by spowodować jak największe straty, zniszczenie i chaos. A przez to spotęgować szok w społeczeństwie. To własnie alkaidyzacja terroru niesie śmiertelne zagrożenie dla otwartych społeczeństw demokratycznych. Dżhad - to słowo z arabskiego walka , zmagania, po wrześniu 2001 zrobiło światową karierę, siejąc przerażenie w świecie zachodnim jako kryptonim świętej wojny islamskich fanatyków z dekadenckim i bezbożnym zachodem. Dzisiaj przywódcy religijni i polityczni w świecie islamu wzywają do Dżhad-u w sensie krucjaty politycznej a nawet zbrojnej świętej wojny przeciwko niewiernym.
Ci „niewierni” „krzyżowcy” to wyznawcy chrześcijaństwa. Przytłaczająca ich większość mieszka w Europie. Wielu wyznawców islamu urodziło się już poza granicami krajów arabskich. Oni są zagrożeniem, bo agresywny upolityczniony islam namącił w głowach tysiącom młodych muzułmanów na całym świecie. Dziś oni wszyscy wierzą, że ich świętym obowiązkiem jest nauka z nowoczesnymi społeczeństwami. Ta nienawiść płynie stąd, że Zachodowi nie udało się doprowadzić do rozwoju gospodarczego i zapewnić wolności politycznej na Bliskim Wschodzie.
Należałoby zwrócić również uwagę na fakt, że terroryzm charakteryzuję się dynamiką rozwoju – ciągłą ewolucją i to na miarę techniki. 11 września porwano samoloty i dokonano samobójczego ataku, bezwzględnie, bez żadnych granic umownych i moralnych. Można tu więc postawić pytanie jakie są cele charakteryzujące terroryzm. Otóż główną cechą jest użycie przemocy ( bądź też groźba jej użycia) drugą cechą jest cel ataku i trzecią cechą jest cel ludzki (dobierany przypadkowo ) – używany do manipulacji celu głównego ( widowni ) zmieniany w cel terroru, cel żądań lub cel zwrócenie uwagi – ( uzyskanie oddźwięku w mediach )
Jeden z mózgów Al – kaidy wzywa bojowników dżhadu by kierowali swoją działalność na pomniejsze cele , o ile te duże chwilowo nie są w ich zasięgu. Zaleca równierz cierpliwość. Prawdziwi wojownicy świętej wojny liczą czas na stulecia. To straszna perspektywa! Czy wobec takich „obietnic” świat może się bronić i przeciwdziałać terroryzmowi ? Amerykańska administracja uwarzą, że nie da się rozdzielić wojny w Iraku i wojny z terroryzmem ale z pewnością prowadzone są przeciwdziałania różnymi środkami.
• Waszyngton prowadzi elektroniczny podsłuch potencjalnych grup terrorystycznych.
• Trwa poszukiwanie Bin Ladena oraz poszukiwanie broni masowej zagłady.
• Korzystanie CIA z zewnętrznych służb wywiadowczych i informacji uzyskanych od Egipcjan i Jordańczyków na temat Al - Kaidy.
Po 11 września nawiązanie współpracy nawiązanie służb wywiadowczych z Syrii z CIA
Aby przeciwdziałać terroryzmowi należy z nim walczyć. Jakie jednak podjąć radykalne środki ? Można tę walkę podzielić na dwa rodzaje: Pierwszy, to walka doraźna – walka z terrorystami oraz organizacjami terrorystycznymi jest to jednak sposób mało skutecznych bo wszystkich terrorystów nie da się zabić gdyż ciągle powstają nowi. Drugi, to likwidowanie przyczyn terroryzmu czyli niezadowolenia społecznego połączone z przekonaniem, że terroryzm jest najlepszą i często jedyną drogą do poprawienia sytuacji.
• Likwidowanie się tych przyczyn można spowodować poprawieniem sytuacji ekonomicznej ludzi w obszarach gdzie terroryzm jest największy
• Zaspokajanie innych potrzeb jak wolność religijna, światopoglądowa i polityczna.
• Edukacja tworząca dojrzałe społeczeństwo będące w stanie zmienić swoją sytuację za pomocą innych środków niż terror.
• Stworzenie społeczeństwa nie poddającego się manipulacjom prowadzącym do stosowania przemocy.
Patrząc od strony moralnej na zjawisko terroryzmu wśród spokojnych normalnych społeczeństw budzi bunt i sprzeciw. Wynaturzony pozbawiony ludzkich odruchów terroryzm stosujący przemoc wobec drugiego człowieka budzi wściekłość oburzenie łzy nienawiść i chęć odwetu. Cale zło terroryzmu tworzą ludzie nie douczenie prymitywni, zapamiętali w swoich niskich instynktach i od humanizowani. W imię religii, źle pojętej, niszczą życie tysięcy ludzi, to życie które jest wartością najwyrzszą.
Nikt nie ma prawa ingerencji w decydowaniu o czyimś istnieniu. Stosowanie takich środków jak zastraszanie, sianie grozy premedytacja, okrucieństwo i odbieranie życia zasługuje na najwyższe potępienie. Akty terroru nie mogą burzyć spokoju żyjących ludzi. Dlatego społeczeństwa i cała sprawiedliwa ludzkość powinna przeciwdziałać temu odrażającemu zjawisku wszystkimi dostępnymi środkami.

Bibliografia:
 „Polityka”
 „Wprost”
 R. Tokarczyk „ Współczesne doktryny polityczne”
 J. Bohdanowicz „ Wierzenia religijne w dziejach ludzkości”

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 6 minut