profil

Pojęcie własności

poleca 83% 766 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie własność jest bardzo rozbudowaną definicja i dotyczy bardzo szerokiego pojęcia tego słowa. Słowo własność jest regulowane przez ustawy Kodeksu Cywilnego w art.45 jak i współżycie w grupie społecznej. W znaczeniu prawnym własność to tylko jedna podstawowa forma władania majątkiem. Z punktu widzenia ekonomicznego właścicielem własności jest ten, kto faktycznie dysponuje w swoim interesie, danym dobrem. które w tej kwestii nazywać będziemy dobrem ekonomicznym.

Własnością będziemy, więc nazywać każda rzecz materialną, do której człowiek ma najpełniejsze prawo do tej rzeczy. Jedynym ograniczeniem, co do własności jest zgodność użytkowania z ogólnie przyjętymi prawami nie tylko w myśli Konstytucji państwa, ale zasad, który podporządkowuje się dana grupa ludzi. Przepisy ograniczające prawo własności to między innymi:
 o ochronie środowiska
 o obowiązującej ciszy nocnej
Z zasadami współżycia społecznego nie można korzystać z własności, jeśli może to zakłócać spokój sąsiadów lub, jeśli nie godzi się to z przeznaczeniem rzeczy( na przykład: w budynku mieszkalnym nie można prowadzić działalności wytwórczej czy hodowli zwierząt).

Właściciel poza tymi ograniczeniami może korzystać swobodnie z rzeczy i dysponować nimi. Tylko za zgodą właściciela osoby trzecie mogą z tego, co jest jego własnością.

Własność ma ogromne znaczenie w gospodarce. Właściciel narzędzi, urządzeń, budynków, materiałów może zadecydować o tym, czy i co będzie wytwarzać a także, w jakiej ilości. Podmioty gospodarcze mogą dysponować własnością prywatną, komunalną, państwową, spółdzielczą albo mieszaną.


WŁASNOŚĆ

MIESZANY
łączy elementy
w przewadze
albo prywatnej
albo państwowej
PAŃSTWOWA
Skarbu Państwa KOMUNALNE
organizacji samorządu
PRYWATNA terytorialnego
osób fizycznych
prowadzących
działalność SPÓŁDZIELCZA
gospodarczą, członkowie spółdzielni
spółek prywatnychKodeks Cywilny w artykule 140 określa zasady, że właściciel może z rzeczą czynić wszystko, czego mu prawo nie zabrania. Zachowanie negatywne, czyli nie stosowanie się do prawa przy użytkowaniu własności podlega karze.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty