profil

9 sposobów otrzymywania soli

drukuj
poleca 79% 1320 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Otrzymywanie soli:
Reakcja zobojętniania : KWAS + ZASADA--->SÓL + WODA
Reakcja tlenków metali z kwasami : TLENEK METALU + KWAS--->SÓL + WODA
Reakcja metali z kwasami : METAL + KWAS--->SÓL + WODÓR
4. TLENEK KWASOWY + ZASADA--->SÓL + WODA
5. TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY--->SÓL
6. METAL + NIEMETAL--->SÓL KWASU BEZTLENOWEGO
7. SÓL I + KWAS I--->SÓL II + KWAS II
8. SÓL I + SÓL II--->SÓL III + SÓL IV
9. SÓL I + ZASADA I--->SÓL II + ZASADA II

Reakcja zobojętniania-reakcja pomiedzy kationami wodoru H+ i anionami wodorotlenkowymi OH-,w czego wyniku powstaje obojetna czasteczka wody.

Reakcja metalu z kwasem-istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru,w czego wyniku powstaja kationy metalu i czasteczki wodoru.

SOLE są to związki chemiczne,których cząsteczki zawierają atom(lub atomy)metalu(M)lub grupę amonową(NH4)oraz resztę kwasową(R)


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (16) Brak komentarzy
27.10.2011 (19:38)

Nie zaznaczyłeś gzie powstaje osad a gdzie gaz UWAGA! jest to ważne bo nauczyciele bardzo się tego czepiają!

28.10.2008 (14:59)

Aisa2000 mieli racje bo gdy nam juz powstanie sól i woda piszemy zapis jonowy (H OH-) i reszty kwasowe skracają sie ze sobą tak samo metale z zasad... i zostaje ma grupa wodorotlenkowa oraz wodór.... i z tego "powstaje" woda

26.10.2008 (10:57)

przydalo mi sie